NRK kunne 17. januar fortelle at 15 norske nettselskap ved utgangen av 2020 skyldte kundene sine til sammen nesten 1,7 milliarder kroner gjennom at selskapene har hatt høyere inntekt enn tillatt – en såkalt merinntekt. Arva var ett av nettselskapene som ble nevnt ved navn.

Det er riktig, som NRK skriver, at Arva hadde en merinntekt ved utgangen av 2020. Jeg ønsker likevel å formidle at Arva ikke lengre har en slik merinntekt. Arva har siden sommeren 2020 satt ned nettleien to ganger, for å betale tilbake merinntekten til kundene (renter inkludert). Dette har vært formidlet både direkte til kundene og i offentlig media. Kundene våre har derfor siste 18 måneder opplevd en uvanlig lav nettleie. Per utgangen av 2021 har Arva hverken mer- eller mindreinntekt av betydning. Det er bra for kundene våre, og derfor noe vi er fornøyde med.

Hva er egentlig mer- og mindreinntekt? At et nettselskap, som Arva, har en merinntekt betyr at selskapet har tatt inn mer nettleie enn hva som er regulert av myndighetene. Og motsatt, mindreinntekt betyr at selskapet har tatt inn mindre inntekt enn en skal.

Hvordan oppstår mer- og mindreinntekt? Et nettselskap vil alltid ha en mer- eller mindreinntekt. Dette kommer naturlig av måten myndighetene har fastsatt reguleringen. Strømnettet er 100% brukerfinansiert. Kostnadene med å drifte strømnettet dekkes gjennom nettleien. Det er Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) som fastsetter den totale nettleien for hvert nettselskap, som da skal fordeles ut på kundene. Nettleien for den enkelte kunde fastsettes i starten av et år, basert forventede kostnader ogforventet forbruk av energi det aktuelle året (en stor del av nettleien betales basert på forbruk). I praksis lar det seg ikke gjøre å treffe «blink» på prisnivået. De faktiske kostnadene blir noe ulik de antatte (leverandørpriser vil eksempelvis variere), og det faktiske forbruket av strøm påvirkes blant annet av hvor kaldt eller varmt det faktisk blir det aktuelle året. Ved årets slutt, når regnskapet gjøres opp, fremkommer det om nettselskapet har tatt inn enten litt for mye eller litt for lite nettleie, og dermed oppstår en mer- eller mindreinntekt.

Hva gjør nettselskapet med en mer- eller mindreinntekt?En mer- eller mindreinntekt skal balanseres ut gjennom prisjustering de påfølgende år. Også dette er regulert av energimyndighetene. Vi i Arva har som mål at nettleien skal være stabil og forutsigbar, og vi har ingen ambisjon om å ta inn for mye nettleie.

Arva

Navnet Arva kommer fra samisk språk, og betyr energiog viljestyrke. Arva skal være en drivkraft i det grønne skiftet. Vi skal utvikle og drive en stabil og sikker strømforsyning, til konkurransedyktige og forutsigbare priser for kundene. Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere skal vi realisere ei elektrisk fremtid i Nord-Norge, hvor tilgang på ren energi er en bærebjelke i samfunnsutviklingen. Arva har en visjon vi håper du deler med oss;

Sammen for et elektrisk Nord-Norge!