Vi er bekymret. Vi gjør en jobb for å hjelpe folk inn i arbeidslivet, og nå er vi bekymret. Regjeringen har nemlig sendt på høring forslag som kommer til å gjøre veien inn i arbeidslivet mye lengre, for svært mange. Siden forslagene er utarbeidet på rekordtid, er konsekvensene heller ikke tilstrekkelig utredet. Dermed har verken politikerne eller vi i næringslivet oversikt over konsekvensene. Verst er det for dem som har ekstra lang vei inn i arbeidslivet.

Vi vet hva vi snakker om. Vi har begge jobbet i bemanningsbransjen i flere tiår – Lisbeth siden 1988 og Grete siden 1995.

I vår hverdag møter vi alle typer mennesker som ønsker seg en jobb - som for eksempel de som har falt ut av skolen, har hull i CV-en, har mistet jobben, er nyutdannet uten erfaring, studenter eller andre med forskjellige utfordringer.

Et eksempel på dette er Marius Jørgensen. Hull i CV og hadde vært to år uten jobb. Jobzone kunne tilby han fast jobb og Marius fikk prøve seg ut i flere typer bedrifter og yrker, noe som var viktig for han i hans livssituasjon akkurat da. Han fikk variert erfaring og bygget kompetanse fra ulike bedrifter gjennom et bemanningsselskap som hadde tro på han, noe som videre bygde både trygghet og selvsikkerhet. Marius fikk en mulighet som han sier selv at han ikke ville fått uten å være tilknyttet bemanningsbransjen. Etter ca 14 måneder i jobb for Jobzone fikk Marius tilbud om ansettelse hos en av kundene han hadde vært utleid til.

Og la det være helt klart - hos oss er alle fast ansatt.

Våre medarbeidere kan jobbe innenfor flere fagfelt og det nyter næringslivet, privat og offentlig sektor, godt av. Vi kjenner mange bedrifter som har behov for å øke bemanningen sin i perioder av året og da kan de få hjelp hos oss siden vi har folk som kan utføre mange forskjellige oppdrag og jobber. I tillegg gir denne løsninga våre medarbeidere en langt bredere erfaring enn å være ansatt i kun en organisasjon.

Merkelappene på vår bransje er mange. Men påstander om løsarbeid og lønnsdumping blir ikke riktig selv om de gjentas mye. Hos oss får medarbeiderne samme lønn som de ville ha fått om bedriften selv ansatte de. Vi følger Arbeidsmiljøloven og våre medarbeidere har samme rettighetene som de ville hatt i hvilken som helst annen bedrift. For mange er vår bransje den første arbeidsgiveren og vi kan med stolthet fortelle at mange får fast ansettelse der de startet som innleid fra bemanningsbyrå.

Vi ser hele mennesket, og ofte får vi medarbeidere inn i jobber de aldri selv hadde sett for seg. Vi bidrar til integrering og mangfold. Vi er ikke opptatt av hva du heter eller hvor du kommer fra. Vi legger vekt på hvem du er, hva du vil og hva du kan. Rett og slett hva som er ditt potensial.

Den siste tida har det vært satt mye søkelys på konsekvensene dette kan føre til. Bemanningsbransjen er en av de mest regulerte bransjene i norsk arbeidsliv og utleid arbeidskraft i alle sektorer er i underkant av 2 prosent av alle sysselsatte i arbeidslivet.

Dersom regjeringens forslag om å ytterligere begrense virksomheten blir vedtatt, vil dette svekke vår bransjes mulighet til å formidle arbeidskraft som kan dekke opp for variasjoner i arbeidsmarkedet. Vi ber om at våre politikere sier nei til regjeringens forslag. Hadde det ikke vært for vår bransje så hadde ikke Marius fått fast jobb. Som han selv sier: «Uten dere ville jeg gått lenge uten jobb!»