Nord-Norge fikk ikke ta del i oljeeventyret før 25 år etter resten av landet. Utviklingen på Helgeland og i Barentshavet har vært av stor betydning, og har bidratt til utvikling av flere lokalsamfunn som var på vei til å bli delvis avfolket. Vi i Arctic Energy Partners består av 230 bedrifter fra leverandørindustrien i hele Nord-Norge, og har vært tett på denne reisen siden 90-tallet.

Vi må fortsette å videreutvikle petroleumsaktiviteten på nordnorsk sokkel, og elektrifisering er en viktig del av dette. For å gjennomføre den grønne omstillingen trenger vi en energimiks av fossil og fornybarenergi i årene som kommer. Vi må kutte utslipp ved å elektrifisere, samtidig som vi må bygge grunnleggende infrastruktur og tilrettelegge for mer kraftproduksjon. 5 % av all norsk gass til Europa kommer fra Melkøya. Det tilsvarer energibehovet til rundt 6,5 millioner europeiske husholdninger. Verden regner med energinasjonen Norge på dette feltet.

Hammerfest LNG sysselsetter 1.800 nasjonale årsverk (2021). En ringvirkningsanalyse fra Kunnskapsparken Bodø på elektrifiseringen estimerer at om lag 70 prosent av verdiskapningene fra prosjektet vil tilfalle norske bedrifter, og mer enn en tredel av dette vil gå til Nord-Norge. Regional sysselsetting i prosjektperioden er estimert til 1 680 årsverk (5 400 årsverk nasjonalt). Distriktene i nord trenger aktiviteten og arbeidsplassene.

Vi ønsker Senterpartiet lykke til med landsmøtet, og håper på masse gode vedtak for Nord-Norge!