Synes du bensin og diesel allerede er dyrt nok i dag? Er du avhengig av bilen for å få hverdagen til å gå rundt? Har du ikke råd til å kjøpe den nyeste og mest moderne elbilen? Fremover må du være forberedt på å betale enda mer når du skal fylle drivstoff. Hverdagen din vil også bli mye vanskeligere når du ikke lenger får lov å kjøre bensin- eller dieselbilen i visse områder.

Dette vil i alle fall bli virkeligheten dersom regjeringen får gjennomslag for sin radikale klimaplan. I januar presentert av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fra Venstre regjeringens klimaplan.

Regjeringen foreslår i planen sin å tredoble CO2-avgiften. Det vil gjøre det veldig mye dyrere å kjøre bensin- eller dieselbil. Allerede i dag er bensin og diesel tungt avgiftsbelagt. Langt over halvparten av pumpeprisen du betaler når du fyller drivstoff, havner rett i statskassen.

Med utgangspunkt i dagens bensin- og dieselpriser, vil pumpeprisen fort overstige 20 kroner literen for både bensin og diesel. Får regjeringen flertall for forslaget sitt, og Stortinget vedtar denne radikale og ufornuftige klimapolitikken, vil det bli svært dyrt for folk flest i Troms og Finnmark. Dessverre er det ikke utenkelig at dette skjer, for Stortinget er nemlig glad i å øke avgiftene mest mulig for vanlige folk i klimaets navn.

Regjeringen vil også at Oslo og Bergen skal få lov til å lage soner i byene der bare biler uten utslipp har tillatelse å kjøre. Såkalte «nullutslippssoner». Det vil i praksis si at kun elbiler er tillat. Hvis dette blir en del av klimapolitikken i Norge, er det grunn til å være bekymret for at andre byer og byområder vil ønske lignende soner i vår landsdel. Vil Tromsø, Harstad og Alta stå for tur?

I klimaplanen gir regjeringen grønt lys for slike forbudssoner hvis kommunene selv ønsker det. Såkalte nullutslippssoner vil få dramatiske konsekvenser for innbyggerne og næringslivet i Nord-Norge, der vi er helt avhengige av bensin- og dieselbiler i mange år fremover.

Fremskrittspartiet advarer mot å innføre disse tiltakene som regjeringen foreslår i klimaplanen sin. Hvis det skal koste over 200 kroner mer for å fylle en tank med bensin eller diesel, vil det ramme mange svært hardt økonomisk.

Fremskrittspartiet mener det er viktig å stoppe smittespredningen av slike politiske forslag som regjeringen nå åpner for.