Det snakkes så fint om bypakke og Senjapakken, men hva innebærer det egentlig? Det kan se ut som at hukommelsen til de politiske partiene på Senja er svært dårlig.

I 2008 sa befolkningen i gamle Lenvik Kommune et klart nei til bompenger på Finnsnes, hvorfor ønsker ikke de politiske partiene å høre på befolkningen når de sier nei til bompenger?

Gang på gang skal politikerne presse gjennom bompenger på folk, som ikke ønsker dette. Begrunnelsen er den samme, sier dere ikke ja til bompenger, så får dere verken ny vei eller ny asfalt og dere kan hvertfall glemme vei sikkerheten til barn og unge.

Dessverre har fylkesveiene blitt nedprioritert i alle år under rødgrønn styring av fylket. Både fra gamle Troms fylkeskommune, men også under SP og AP styrte Troms og Finnmark. Går man tilbake i tid, så ser man at verken SP eller AP ønsker å bruke penger på vei. Selv med FrPs satsning på midler til riks- og fylkesveier, så har SP og AP klart å nedprioritere veiene.

At de klarer å rote bort flere millioner som staten har bedt de om å øremerke til vei, viser bare hvor utrolig dårlig økonomien blir styrt!

Vi syntes ikke at bilistene skal straffes for at politisk ledelse ikke klarer å styre fylkeskommunene riktig. Ordningen det er lagt opp til nå vil ramme svært skeivt på befolkningen. De som bor sentrumsnært vil slippe å måtte betale dyre dommer for bompenger, mens de som bor utenfor sentrum og i distriktene blir straffet om de er så uheldige at de må på butikken eller til legen.

Skal man klare å få rusta opp veinettet på Senja og få en brukbar standard på sjømatveiene, ja da må politisk ledelse våkne opp! Førsteprioritet for politisk ledelse på fylket må være å kutte i unødvendige byråkratiske stillinger. Samtidig må man begynne å bruke pengene som staten bevilger til samferdsel mer fornuftig, enn hva de gjør i dag!

Det er derfor på høy tid å stå opp for uretten som treffer befolkning og bilistene, derfor sier FpU et klart NEI til bompenger på Senja, og et klart JA til videre satsning på veiene UTEN bompenger! For det handler faktisk om å prioritere, å det har SP og AP vist at de ikke kan!