Et signalbygg er et bygg som fremhever lokal identitet. De skal ha høy arkitektonisk kvalitet, og være noe innbyggerne hegner om og blir glad i. Som for eksempel Alfheim Svømmehall og Ishavskatedralen.

Begge byggene betyr noe mer enn glass og mørtel for folk i Tromsø.

Det er en tradisjon for gode urbane miljø å ha kulturbygg og museer som signalbygg. Det skaper merverdi på mange plan, men det bygger først og fremst identitet for byen. Det blir også byens ansikt utad.

Hvis det ansiktet er hoteller på alle sjønære utsiktstomter i Tromsø sentrum, så blir vi dårlig stilt.

Heldigvis har Tromsø kommune, gjennom sitt arbeid med et sentrumsplan, innsett akkurat dette. Tidligere i høst avslo de søknaden om et nytt ruvende hotell som Petter Stordalen ønsket å bygge på Prostneset.

Og nå er det klart at Mack og Eiendomsspar ikke får bygge hotell på Sørjeteen.

I stedet er Sørjeteen foreslått som lokalitet for det nye konserthuset som Arktisk filharmoni ønsker å bygge.

Nå er det om å gjøre å få fortgang i utredninga om konserthuset. Foreløpig utarbeides det et konseptnotat om en samlokalisering med Nordnorsk kunstmuseum, som har behov for oppgradering av blant annet magasinene sine.

Det er et viktig arbeid som vi ser frem til å se forslagene til.

Sørjeteen kan gi et slikt bygg en fremskutt posisjon i byen. Der vil det nye konserthuset være i nærheten av det nye universitetsmuseet, Kunstforeninga, i tillegg til å være nært Hålogaland teater. I tillegg er Studentsamfunnet Driv i nærheten, med sin utstrakte aktivitet på konsert fronten.

Det er riktignok flere lokaliteter i området der et konserthus kan bygges.

Mette Mohåg, avdelingsdirektør for bymiljø i Tromsø kommune, understreker at kulturbygget fortsatt kan bli plassert i Mack-kvartalet dersom det viser seg å fungere best.

Det betyr imidlertid ikke at et hotell får klarsignal ved Sørjeteen. Det er stort engasjement i befolkninga å bruke de få offentlige byrommene som finnes i Tromsø sentrum til offentlige formål. Noe også det er politisk vilje til.

Vi har all grunn til å se frem til hvordan denne delen av Tromsø sentrum skal utvikle seg.

Vi kan få et kraftsenter for kulturvirksomheter som få i Europa kan skryte av, og en bydel som vi alle kan være stolte av.