Vi var den gang, og er fremdeles, krystallklare på at en drastisk fremskynding av disse planene ikke vil merkes på strømregningen i sør, siden forbruket der er så stort sammenlignet med kraftoverskuddet i nord. Men et slikt tiltak vil garantert gi svært høye strømpriser i Nord-Norge og dermed skape store problemer for den historisk sterke etableringen av kraftkrevende grønn industri i nord. Alternativene for denne industrien er i utlandet, noe hele landet vil tape på.

Siden den gang vi varslet om nedsidene ved Statnetts plutselige kursendring, har vi gradvis blitt møtt med større forståelse for at de høye strømprisene i sør hverken kan eller bør forsøkes løst med umiddelbar nord-sør-utbygging midt under en europeisk energikrise. Det var ikke minst synlig på NRKs Debatten denne uken hvor både Statnett og olje og energiministeren ga helt andre signaler om nord-sør-utbygging enn det vi har hørt tidligere.

Det er heller ingen konkret utbygging nord-sør mellom Nord-Norge og Trøndelag på gang eller under planlegging. Det er nå realistisk sett snakk om en større nord-sør-utbygging i et 10-15 års perspektiv tidligst, etter de signaler som er gitt den siste tiden.

Vi mener at det er riktig med en utbygging av overføringskapasitet i det tidsperspektivet. Forsyningssikkerhet er viktig på tvers av regioner og med den industrireisingen vi ser i nord nå, kan det hende vi blir regionen som er mest avhengig av overføringskabler i fremtiden. Men løsningen er selvsagt å bygge ut langt mer fornybar kraft både i nord og sør for å realisere industri og beholde strømprisene lave i hele landet. Dette har Høyre lagt frem en konkret plan for som vi også fremmer i Stortinget.

Når Nordlys biter på Rødt sitt agn, nemlig fortellingen deres om en votering over nord-sør-kabler som fant sted på torsdag denne uken, har det like høy troverdighet som artiklene på Steigan.no. Rødt fremmet et forslag som var svært uspesifikt, som Rødt ikke hadde latt Stortinget eller partiene behandle ordentlig, og som ville innebære en detaljstyring fra Stortinget over en etat som ligger under Olje- og energiministerens ansvarsområde. Det ville mildt sagt være uansvarlig å stemme for et slikt forslag.

Rødt må gjerne få drive med symbolmarkeringer. Men Nordlys bør ikke på den bakgrunn forespeile nordlendinger at de får skyhøye strømpriser de neste årene fordi Rødts sitt løse forslag ble nedstemt, når det overhodet ikke er tilfelle.

Som representanter for Nord-Norge er vi, stikk motsatt av hva Nordlys hevder, opptatt av å ivareta landsdelens interesser. Det har vi kommet langt på vei med i denne saken gjennom saklig argumentasjon for at industrien i nord trenger forutsigbare og gode rammevilkår gjennom strømkrisen.

På 10-15 års sikt vil vi forhåpentligvis ha bygget opp massivt med fornybar kraft i hele landet, i alle fall dersom Rødt ikke får for mye å si siden deres politikere ikke vil bygge en eneste KW med ny kraft. I det lengre tidsperspektiv vil økt mulighet for kraftutveksling mellom prisregionene være et gode.