Gå til sidens hovedinnhold

Nei, EØS-avtalen har ikke tjent Norge godt!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Motsvar: Venstre sier JA til EØS-avtalen.

Nei, EØS-avtalen har ikke tjent Norge godt de siste 25 år, som Venstre påstår. Norge har faktisk ikke lykkes med EØS-avtalen på 27 år. «Knapt noe OECD-land har hatt svakere utvikling i eksport enn Norge de siste 25 åra». Det hele har skjedd under EØS-avtalen. Vi må kutte ut med løgner om at Norge går så det suser pga EØS avtalen, når tallene viser det stikk motsatte. Dersom vi holder olje og gass utenom regnestykket, er fasthandelsunderskuddet fordoblet til 400 milliarder kroner siden 2011, med borgerlig regjering. Det betyr at handelsunderskuddet nå er større enn forventet avkastning fra oljefondet. Det er verken det vi kan kalle en suksess eller bærekraft for Norge. Uten en tanke om at Norge ikke har lykkes under rammen av EØS-avtalen, eller kommer med nye ideer for å lykkes, er Venstre «garantisten» for EØS-avtalen.

Et av karriere-politikernes aller største problem er at de dømmer avtaler og programmer ut fra «hensikten», ikke resultatet! Det ser vi like tydelig i bistanden som vi gjør med EØS-avtalen. Det koster skattebetalerne dyrt.

Et marked for 500 millioner høres jo flott ut.

Reise uten pass, fri roaming i Europa og fri studentutveksling. Det er de «populistiske» argumentene partiet Høyre og Venstre bruker i forsvar av EØS-avtalen. Da spør vi, hvor mye skal fri roaming, fri flyt av kapital og en astronomisk dyr studentutveksling til slutt koste hver enkelt nordmann? Og hvor stort må handelsunderskuddet bli, før vi får en ærlig debatt og vurdering av EØS-avtalen? EØS-avtalen som skaper økte forskjeller, sikrer sosial dumping og aggressiv skatteplanlegging. EØS-avtalen som er en direkte årsak til vindkraftverk, dyrere strøm og tvungen privatisering med anbud og konkurranse i det offentlige felleskapet.

Rammen av EØS-avtalen har heller ikke skapt stabilitet, som Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet påstår. EØS-rammen har skapt usikkerhet og splittelse. Avtalen har lagt til rette for sosial dumping og ustabilitet i offentlige anbud - med svekkelse i lønns- og arbeidsvilkår og pensjoner.Videre blir det sagt at EØS-avtalen gir trygge rammebetingelser for det norske næringslivet.

Er fri flyt av billig arbeidskraft og kapital “trygge rammer“? For hvem? Likevel har altså ikke Norge lykkes under de såkalte «trygge» rammebetingelser som er satt med EØS-avtalen! Norge taper i dette markedet med anbudskonkurranse, vi ser store kontrakter går ut av landet og norsk verftsindustri går på halv stang!

Det har vært en totalt politisk svikt med å omstille Norge mot et internasjonalt marked med 500 millioner mennesker, som Venstre har vært en del av, og som vanlige folk betaler prisen for. Skal vi dumpe lønninger i Norge i møte med EØS-markedet?

Det er paradoksalt at Norge, en nær og stabil handelspartner for EU i sytti år, og med frihandelsavtale i snart femti år, skal gis dårligere behandling i en sentral eksportnæring, enn andre.

Sannheten er at EØS-avtalen er utdatert på toll. Vet du at det er flere arbeidsplasser bygd på norsk fisk i EU, enn i Norge? Norge er i dag en råvarenasjon for EU. Vi har høy toll på bearbeidet fiskeprodukter som gir EU 20.000-30.000 arbeidsplasser, med norsk fisk! Norge mister verdiskaping, kompetanseutvikling, produksjon og arbeidsplasser. Det er ikke bærekraftig mye lenger.

Venstre vil med andre ord fortsette denne trenden, de vil ha mer av den samme sentraliseringen Norge ikke har lykkes med de siste 27 år. Det vil ikke Industri- og Næringspartiet. Norsk eksport til Europa er heller ikke avhengig av EØS-avtalen, så hvorfor skal vi akseptere en EØS-avtale som gir større ulemper enn fordeler? Norge må basere seg på bærekraftige likeverdige frihandelsavtaler i møte med internasjonalt samarbeid og handel i fremtiden. Høyere strømpriser med innlemmelse i EUs energibyrå ACER, uten stemmerett og styreplass bør bety spikeren i kista for den nå utgåtte 27 år gamle EØS-avtalen.

Vi mangler bare et Storting som våger å ta et oppgjør! Derfor ber vi folk stemme nytt! Norge fortjener bedre frihandelsavtaler for videre vekst, frihet og demokrati.

Kommentarer til denne saken