Som vi alle vet: Psykoser og bipolare lidelser er de vanskeligste psykiske sykdommene å håndtere. Det gjelder både dem som har fått slike diagnoser, og også for pårørende og de som skal være hjelpere i helsevesenet. Dette er lidelser som influensere og andre kule folk ikke skryter av å ha.

Folk som må leve med disse lidelsen har alltid vært lavstatuspasienter i helsevesenet.

Medikamentfritt behandlingstilbud på UNN er et unntak fra regelen. Helse Nord har satset skikkelig denne gang. Avdelingen finner nye veier, og er et helt nødvendig alternativ til den medikamentbaserte psykiatrien. Men nå foreslår man å legge ned.

Underskriftskampanjen, «Gi meg et valg,» som Ingrid Alapnes har satt i gang er enormt viktig. Nedlegging er en faglig fallitterklæring, og en katastrofe for pasientene det gjelder. Det er faktisk ikke slik at det bare handler om valgfrihet. Noen pasienter får så alvorlige bivirkninger av medikamenter, at de ikke har noe annet valg! Debatten som nylig har gått i landets riksaviser om pilleskam er svært relevant i denne sammenheng.

Helse Nord har dårlig råd for tiden, og må gjøre prioriteringer. Nok en gang risikerer vi at tilbud til pasienter med lavstatussykdommer blir prioritert bort. Underskriftskampanjen handler ikke bare om Medikamentfri avdeling i Tromsø, men om helsepolitikk i Norge også.

https://www.underskrift.no/vis/12633

https://unn.no/sykehuset/6-ingrid-og-idiotene