Den siste tids tragiske hendelser, med drapet på Marianne Amundsen i Bergen, viser hvor utfordrende det er å jobbe i førstelinjetjenesten i NAV.

Det er viktig at vi som samfunn har nulltoleranse for vold og trusler mot NAV ansatte, og understøtter det med at vi ikke hauser opp negativitet mot dem. De gjør en viktig jobb.

Men det er viktig at vi fortsatt har et kritisk søkelys på selve NAV-systemet. Det er en vanskelig øvelse å skjerme de ansatte, samtidig som man er holder systemet under oppsyn.

Men det må gjøres fordi NAV, som system, sjelden er den svake part i de fleste saker de behandler. Og feil begått av NAV kan ha store og inngripende konsekvenser for enkeltpersoner.

Slik konsekvensene er for Rune og Ranveig Falck Bergum i Balsfjord. Allerede i mai fortalte Nordlys om en feilregistrering i Folkeregisteret som hadde plassert Ranveig på adressen til Roy mange år for tidlig. Som følge av dette mente NAV at Ranveig i flere år hadde mottatt trygd som hun ikke skulle ha hatt, og krevde at hun betalte tilbake hele beløpet på nesten 100.000 kroner.

Ifølge NAV hadde Ranveig og Roy bodd sammen siden 2012, til tross for at de på det tidspunktet beviselig var gift med andre på hver sin kant.

Ingen klager, eller dokumentasjon, gikk gjennom hos NAV og paret så seg til slutt nødt til å hyre advokat. Etter et sterkt ordlagt innspill fra advokaten gikk NAV til slutt med på at de har tatt feil.

Men de sender fortsatt krav om tilbakebetaling til Ranveig.

Det er krevende for den vanlige personen i gata å måtte ty til advokathjelp for å få hjelp i samspillet med NAV. Og man kan spekulere i om slike saker kunne ha blitt løst i minnelighet om NAV opererte med en grunnverdi om at man skal ha tillit til egne brukere.

Interesseorganisasjoner, slik som Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, har i lengre tid reagert på en politisk retorikk som de mener mistenkeliggjør brukerne av NAVs ytelser.

Utvalget som gransket trygdeskandalen i fjor mente også at oppmerksomheten til skiftende regjeringer har «vært rettet mot effektiv trygdeforvaltning, bekjempelse av trygdemisbruk og reduksjon av trygdeeksport. Det har vært mindre oppmerksomhet rettet mot hensynet til å sikre enkeltpersoners rettigheter».

De aller fleste av oss er innom NAV på et tidspunkt og forventer å bli møtt med et forutsigbart og rettferdig system.

Det er derfor ønskelig at NAVs rolle som folkets tjenesteyter styrkes, også gjennom politisk retorikk og regjeringens signaler.