Slitne småbarnsforeldre slipper, i alle fall foreløpig, å passe vaskemaskin og tørketrommel midt på natta, for å spare det lille de kan, i møtet med strømpriser som har nådd skamløse høyder. Det nye nettleie-systemet for strøm er foreløpig utsatt. Innføring av en "rushtidsavgift" på strømforbruk krasjet totalt med tidenes høyeste kilowatt-pris.

Politikerne fikk kalde føtter. Nå er det å håpe at de også har skjønt at kraftbransjen trenger jording.

Det nye nettleie-systemet vil gi oss alle lavere strømregning, heter det i reklamen. Vel og merke dersom vi er i stand til å ta kloke valg. Det er med andre ord opp til oss selv om leien blir dyr eller billig. Systemet er enkelt, mellom klokken 06 og 22 er prisen høy. Mellom 22 og 06 er den lavere. Slik skal folk stimuleres til å endre vaner, slik at nettkapasiteten ikke settes på prøve i rushtiden på morgenen og ettermiddagen. Stor pågang kan i verste fall føre til behov for utbygging for å øke kapasiteten, noe det sikkert ikke finnes penger til, slik at man må klemme enda mer ut av kundene.

Men som for en god del annen planlegging og endringer av samfunnets infrastrukturer, glemte man også denne gangen de som berøres kraftigst av omleggingen: de som skal betale kalaset, altså vanlige folk. Det har ikke manglet på protester mot den nye ordningen, mest fordi det "klokeste valget" består i å snu opp ned på døgnet, noe de fleste her i landet ikke kan. Det aller meste av gjøremål, produksjon og tjenesteyting foregår som kjent på dagtid, da er det greit å være uthvilt og våken.

Vaskemaskinen til en småbarnsfamilie går uavlatelig. Det samme gjør tørketrommel og oppvaskmaskin. Og slike elektriske innretninger skal ikke brukes mens man sover. Det er sterkt frarådet, fordi det kan gå på brannsikkerheten løs.

Så for å foreta det som energi-eliten kaller "kloke valg" og spare det man kan på et trangt husholdningsbudsjett, blir det klesvask etter klokka 22. Men vaskemaskiner bruker tid på jobben, det er vel kjent for alle som har lært seg å betjene slike apparater selv. Er man nødt til å tørke parkdressene før avreise til barnehagen neste morgen, må det gjerne litt tromling til også. Vasken kan i verste fall ikke være ferdig før langt over midnatt. Og neste morra er det tidlig opp, sende ungene til skolen, levere i barnehagen og haste avgårde på jobben. Kloke valg for strømforsyningen er ikke nødvendigvis kloke beslutninger for trivsel og helse.

Kraftbransjen håver inn penger for tiden, og dette, pluss kraftselskapenes viktige rolle i det grønne skiftet, ser ut til å ha gjort dem usedvanlig høye på seg selv. Da SV fikk gjennom sitt forslag, og sammen med Ap og Sp gikk for å utsette innføringen av nytt nettleie-system, kom det mange sære og arrogante uttalelser fra bransjen. "En utsettelse var umulig, fordi systemet teknisk sett var på plass", ble det hevdet, og som om ikke det var nok: "det hadde man informert Stortinget om". Et annet kom på Dagsrevyen: "vi må bare gjennomføre, fordi det nye systemet er bedre enn det gamle"! "Sorry, point of no return", kunne vi også lese i avisspaltene.

Å peke nese til Stortinget, hvor det faktisk var etablert et flertall for forslaget, vitner om en bransje i fullstendig utakt med omverdenen. Den forvalter et felles gode, et produkt som ikke er en hvilken som helst forbruksvare, men helt nødvendig infrastruktur i samfunnet. Det er en alvorlig realitetsbrist når bransjen tror den kan trosse et stortingsflertall.

Man skal dessuten befinne seg langt fra vanlige folks hverdag, når man ikke skjønner at timingen for innføring av et system som for de fleste vil bety ekstra utgifter, i disse dager er ualminnelig dårlig. Når dette skrives, er prisen per kilowattime over 8 kroner sør i landet. Det er ran på høylys dag, helt enkelt.