Skuffede turister dro hjem fra nord i slaps og sørpe, uten å ha sett hverken snø eller nordlys. Er det for sent å gjøre noe med det? Tromsøs virksomheter må ta konkrete grep for å bidra i den globale klimadugnaden.

Nordlys fortalte om turistene 14. februar. Samtidig fortviler klimaforskere over at advarslene de har kommet med i over 20 år først blir tatt på alvor når vi ser endringene.

For spådommene fra klimaforsker Erik Kolstad er dyster lesing: Han sier vi i årene fremover kan gå fra stødige minusgrader til kjipe sludd-temperaturer mellom 1 og 3 pluss. Vi kan ikke lenger ta for gitt lange perioder med mye snø og godt skiføre. Tromsø kan bli det nye Bergen.

Hvordan dette vil påvirke folk og næringsliv i landsdelen er for tidlig å si, men det eret kall til bedriftene her i nord. Det er ikke nok å plukke ut et par av FNs bærekrafts mål, nå må alle sider av bærekraft inn i måten bedriftene planlegger og driver virksomheten.

Men dette er ikke gjort i en håndvending. Mange bedrifter sliter med å se hva de kan bidra med i det grønne skiftet, og med økende krav til rapportering er landskapet temmelig komplisert.

Det viktigste steget er imidlertid å bestemme seg for å gjøre noe. Man må forberede seg på endringene som uansett kommer, og man må ta høyde for risikoen som klimaendring medfører for bedriften. Her er tre råd for å komme i gang med arbeidet:

1. Etabler en prosjektgruppe

Skal man få ting gjort, må noen drive arbeidet. Etabler en prosjektgruppe som har ansvar for å kartlegge situasjonen i dag. Dette trenger ikke være komplisert. Finn ut hvilke aktiviteter bedriften har som påvirker miljøet. Hvilke regulatoriske endringer må dere forholde dere til? Stilles det spesielle krav til deres bransje? Hva må dere begynne å dokumentere? Dette kalles også en vesentlighetsanalyse. Når dette er gjort, kan dere etablere et målbilde, et bilde av hva ønsker dere å oppnå til hvilken tid. Da har dere en retning og noe å jobbe mot.

2. Prioriter vesentlige områder

Man ikke gape over for mye til å begynne med, ingen kan gjøre alt på en gang. Plukk ut de viktigste områdene, og finn ut hvilke tiltak som må iverksettes. Deretter setter dere opp en handlingsplan.

3. Skrid til verket

Det kan virke banalt, men de viktigste tiltakene man gjør er de man bestemmer seg for å gjøre. Planer er bra og viktig, men det hjelper ikke hvis man ikke gjennomfører. Ikke vent på den perfekte planen, men skrid til verket. Mål det dere gjør, og se kontinuerlig etter forbedringer.

Når vi begynner å merke klimaendringene på kroppen, er det viktig at vi ikke resignerer. Ingen kan gjøre alt, men hvis alle gjør litt kan vi forhåpentligvis få glede av litt kaldere og litt mer snørike vintre.