Gå til sidens hovedinnhold

Når sauen lider på utmarksbeite

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Situasjonen med å få slagbjørn inn på utmarksbeite med sau er ikke bra. Sau og lam blir drept med store lidelser. I en slik situasjon er en rask felling av bjørnen det beste, så lenge man vet hvilket dyr man jakter på.

Av de over 100.000 sau (noen tusen i Troms) som forsvinner på utmarksbeite her til lands hvert år, er det kun en mindre del som blir tatt av rovdyr.

Dette innrømmer også Mattilsynet i sine rapporter. Mesteparten av de sau og lam som forsvinner blir drept av andre årsaker. Reven dreper fortsatt lam. Med todelt forvaltning og bestandskartlegging ned på individnivå, har beitenæringen det beste utgangspunktet. Mer gjeting ville uansett bidratt til mindre tap. Garantert.

I de siste ukene har det vært hektisk aktivitet blant bønder, rovdyrforvaltning og ordførere. Flere sau hadde blitt ihjelslått av flere bjørner i Bardu kommune. I fjor ble det tatt ca. 170 sau der av ei binne med unger. I årets sak var det snakk om flere voksne bjørner.

Bardu ligger forøvrig relativt langt utenfor det såkalte kjerneområdet for bjørn i Målselv kommune. Hva som har skjedd med tanke på bjørnens tilstedeværelse utenfor kjerneområdet, vites ikke. Det er jo en kjent sak at svenske reineiere har drevet med aktiv skremming av bjørn med luftkanoner i Dividalen. Hva mer har skjedd? Etter mange års forskning er det ikke funnet noe ekstra med bjørn utenfor kjerneområdet.

Todelt forvaltning

Stortinget vedtok i 2011 at fremtidig forvaltning av rovdyr skulle skje med todelt forvaltning. Forvaltningen delte Norge i beiteprioriterte og rovdyrprioriterte områder. Faktisk kom forslaget noen år tidligere fra Norges Miljøvernforbund v/undertegnede.

Under bestandsnivå

Statsforvalteren i Troms og Finnmark ga 9. juni år fellingstillatelse på to bjørn i Bardu, etter at noen få sau var tatt. NMF mener det er en svært lav terskel for jakt på brunbjørn som er sterkt truet i norsk fauna. Bestanden ligger i dag langt under det nasjonale og regionale bestandsmålet. I Troms og Finnmark er bestandsmålet satt til 6 (6 årlige ynglinger). I 2020 var det under halvparten. Vi har et ansvar til å ta vare på bjørnen. Vi kan ikke stole på innvandring fra Sverige.

Miljøvernforbundet påklaget vedtaket. Hvilken bjørn skulle skytes? Kunne man skremme bjørnene?

Bestandskartlegging

Rovdata driver kartlegging av bjørn ved hjelp av DNA-analyser og over mange år har man fått oversikten overbestanden av bjørn i Norge.

I Troms var det i flg. Rovdata 7 individer før de 2 bjørnene i Bardu ble skutt.

Politisk hylekor

Som forventet stormet både ordfører Nymo, stortingspolitiker Sandra Borch og statsråd Bollestad fram i saken. Her var det snakk om en feilslått bjørneforvaltning. Her var det altfor mye bjørn.

Hvor da? Vi må stole på Rovdata. Udokumenterte rovdyr kan ikke medregnes i forvaltningen! Sannsynligvis var det årets stortingsvalg som trigget?

Andre dødsårsaker

Mesteparten av sau og lam på utmarksbeite i Norge blir drept av sykdom, flått, dyr som går seg fast, blir tatt av løshunder og rev. Reven tar faktisk lam. NMF forventer like stort engasjement hos både bønder, forvaltning og politikere i fremtiden når det gjelder de dyrelidelsene ingen tør å snakke om: Ikke-rovdyrrelaterte-dødsfall hos sau og lam på utmarksbeite.

Kommentarer til denne saken