Jeg som er folkeregistrert i Finnmark (Loppa), og som til tider bor i utlandet, ser nok på hele denne Fosen-aksjonen som noe vel overproporsjonert, for å si det pent.

Vi snakker ikke om at noen har helt olje over reinbeitet. Vi snakker om vindmøller, et vedtak gjort i Stortinget og en ekstremt krevende og komplisert sak.

Men i dagens klikk-verden skal alt males svart-hvitt. Hersketeknikken "Svart-Hvitt" selger. Drama og konflikt selger. Ja alt skal selges i dagens mediesamfunn.

Og disse vindmøllene soper inn i alle fall kr. 250 000 per dag - noe vi kan se i Statkraft sitt vanvittige overskudd for 2022 - et overskudd som mer skulle ha drysset over det norske folk og ikke minst bedrifter.

Leder for Fosen-aksjonen skal i tillegg synge selv. Joik betyr sang på norsk. Det er greit nok, men aksjonen virker mer som en PR-plattform / PR-Stunt. "Vi er egentlig lei av TIKTOK selv om vi er avhengige. La oss finne noe annet å gjøre".

Når det gjelder fødselsunderskudd, mangel på boliger, lærere som ikke får boliger, fattigdomskøer, mangel på sosiale aktiviteter i utkantkommuner, mangel på arbeidsplasser og høye drivstoffpriser og strømpriser, så hører vi lite fra disse aksjonistene.

Hvorfor?

Enkelte kommuner i Nord-Norge erfarer nå dramatiske fødselsunderskudd, og noen kommuner har mer enn fem ganger så mange døde som fødte i 2022. Det er en rasering som skjer.

Når jeg kjører gjennom Finnmark og ergrer meg over høye ladepriser til min el-bil, så ser jeg mange steder hus som ligger øde og falleferdige sammen med nedlagte skoler og barnehager. Videre mye farlige og elendige veier og tunneler. Det er langt mellom hver kafé og butikk. Barnelatter og barneskrik skal man lete lenge etter. Fergene er ganske så tomme om det ikke er sesong.

Hvor er aksjonistene?

Disse aksjonistene er mest aktive når de selv kan tjene på det, og lederne har sine følgere i den fysiske og digitale verden. Flest i den digitale verden. Det virker som de alle har doktorgrad i markedsføring - i alle fall lederne.

Det eneste jeg lurer på i denne Fosen-saken er hvorfor de ikke har stanset vindmøllene, men det snakker ingen om. En bil som har fått kjøreforbud kan ikke fortsette. Men vi vet at strømprisene for mange mennesker og bedrifter vil øke så snart turbinene stoppes - og ikke minsts så vet vi at Staten da vil redusere sitt overskudd.

Når samene (nordmenn) snakker om å snakke med sine forfedre så er ikke det noe forbeholdt samene (nordmenn). Det gjør alle - også meksikanere og spanjoler. Jeg snakker om (med) min bestefar og bestemor ofte. Problemet er at man kan ikke snakke med sine forfedre når ting har dødd ut. Da snakker bare forfedre med forfedre.

Er det det som er planen fremover?

Og hvordan kan jeg snakke med mine rein som kommer og spiser på min tomt hver sommer i midnattssol og i lyd av hav, om ingen er ansvarlig for dem? Da vil de ikke komme på besøk, og jeg må snakke med dem som om de liksom skulle ha vært der.

Jeg vil prate høyt til reinene som ikke er der, og mine naboer (de få som er igjen) vil tro at jeg har blitt forstyrret eller det som verre er. Og det er nok sant at ensomhet og isolasjon leder til forstyrrelser, men for all del, det er bare å kjøre på med medikamenter og øke pengene til psykiatrien.

Da ordner det seg ja. Glem barnelatter, tradisjoner og reindrift. La forfedre snakke med forfedre.