Straumfjordnes skole, en privat kristen friskole fikk nylig mye oppmerksomhet etter at rektor måtte beklage for foreldrene at den kvinnelige presten i bygda hadde holdt julegudstjeneste for elevene.

Det var som et kaldt gufs fra fortiden som slo inn over alle. Alle vi som bor i Nordreisa, vi visste jo egentlig at den var der. Kristen-konservatismen, med dens rangering av menn som de rettmessige overhodene. Med den konservative lestadianismen. Og den smale konservative menigheten DELK, som har ansatt egen prest, fordi den norske kirken ikke forkynner den riktige lære og har ansatt en kvinnelig prest. En litt lukket gruppe mennesker som vi vet finnes, men som ikke snakker så høyt.

Straumfjordnes skole er ikke en skole i DELKs menighet, men meningsfellesskapet er allikevel der. En enighet om at menn og kvinner er ulike. Skapt til å gjøre ulike ting. En enighet som plutselig kom fram i lyset med en noe skamfull rektor tvunget til å sende ut en beklagelse fra fortiden.

Straumfjordnes skole er en skole med godt renomme i den lille bygda Nordreisa. Med flinke lærere og skoleledere som arbeider godt sammen. De har lange ventelister på barn fra mennesker som ønsker seg bort fra den offentlige skolen i Nordreisa. Jeg tror de færreste på den ventelista har tenkt over de grunnsyn som skolen drifter på. Styrelederens klokkeklare tale om at dette handler om religion og ikke likestilling er en påminnelse om bibelens ord omkring dette: «Kristus er enhver manns hode, og mannen er kvinnens hode…» (første brev til korinterne 11:3).

Rektors ydmyke unnskyldning viser hvem som styrer skolen, og hvilke konsekvenser det kan gi når det konservative livssynet åpenbarer seg i skolehverdagen Den kvinnelige rektoren må bøye sitt hode for de øverste herrer og beklage noe som jeg ikke tror hun selv forfekter. Det er den patriarkalske kirkens mørke bakside. Mannen er kvinnens hode…

Disse religiøse ytterlighetene må gjøre hva de vil i sine lukkede kirke- og forkynnelsesrom. Det er ytringsfrihet i Norge, men jeg er alvorlig bekymret for konsekvensene når flere av våre barns læring i Nordreisa er tuftet på et livssyn som sier at kvinner og menns muligheter og posisjoner i et samfunn ikke kan være de samme, kun fordi vi er ulike kjønn og fordi det står i en flere tusen år gammel bok. Skrevet av menn...

Det er den virkelige utfordringen med religiøse friskoler.