Mandag 7.6 kunne vi lese Geir Iversen sin reaksjonmin og Kriss Rokkan Iversen opprinnelige kronikk, der vi avkledde Senterpartiets fiskeripolitikk. Etter mye vingling er det fortsatt tydelig at SP ikke klarer å frigjøre seg fra mektige kvoteeiere i sør, istedenfor å være en tydelig stemme for en etterlengtet kursendring i norsk fiskeripolitikk.

Det er velkjent at når argumentene svikter, er veien kort til kraftsalver. Iversens forsøk på tilsvar er et ypperlig eksempel på dette. Han bruker spalteplassen til enten latterliggjøring eller å selge inn en falsk historie. For han kritiserer ikke MDGs fiskeripolitikk, den vet han er på kystflåtens premisser. Istedenfor mener han at det er en tabu å stemme imot SP i Stortinget.

For hva er det SP egentlig har prøvd seg på tidligere i Stortinget, og hva er det MDG, sammen med parti som SV, har stemt for og imot?

  • MDG stemte FOR en ny og oppdatert kvotemelding, med sikte på oppbygging av lokalsamfunn langs kysten, og en mer rettferdig fordeling av fiskeriressursene.
  • MDG stemte FOR forslag til ny kvotemelding hvor kystflåten og åpen gruppe betraktelig skulle styrkes, med tiltak som ville gi kvinner og ungdommer vesentlig bedre muligheter til å etablere seg som fiskere.
  • MDG stemte for å stoppe overføring av fiskekvoter til trålere og havsflåten. Vi støtter at Finnmarksmodellens opprinnelige fordeling etter fartøystørrelse og balanse ivaretas i sterkest mulig grad.

Hva vi derimot ikke vil støtte, er forslag fra SP som bærer preg av at de blitt skrevne av kapitalsterke investorer som ønsker å beholde dagens ordning. SPs forslag gikk ut på å ivareta intensjoner i havressursloven og deltakerloven. I lovgivningen er intensjoner noe helt annet enn klare og tydelige mål om strukturendringer, noe SP ser ut til å stadig unngå å nevne.

Det er ingen bombe at Iversen og SP vil fremstille MDG i dårlig lys. Men det var ikke bare MDG som reagerte sterkt på SPs ønske om videreføring av dagens fiskeripolitikk. Det var store overskrifter og reaksjoner innad fra SPs egne rekker, ikke minst fra profilerte politikere fra Finnmark som mistet lyst til å drive valgkamp og vurderer å melde seg ut av sitt parti. Etter store protester, var det varslet en «snuoperasjon» i forkant av partiets landsmøte. På forhånd var det allerede uttrykt at dette ville være kosmetiske endringer. Og Finnmark SP sine forslag sto ikke så sterkt i partiet når det kom til stykke. Man klarte bare å vedta et ønske om «forsiktig tilbakeføring» når leveringsforpliktelser ikke overholdes. I praksis er det en videreføring av dagens politikk, og langt ifra MDGs politikk om å overføre kvoter fra havsflåten til kystflåten.

Gang på gang ser vi det samme skje. Gode forslag om ny kurs i fiskeripolitikk eller skjerpede krav til oppdrett, blir hardt slått ned på av sentrale krefter i eget parti. Eller har Iversen selv glemt hvordan han ble talt imot og bråsnudde om lukkede oppdrettsanlegg senest i 2019?

Det hjelper ikke å komme med bortforklaringer til finnmarkinger, man blir fort gjennomskuet. Og alt flere protesterer mot partiets nasjonale politikk, og de møter motstand i egne rekker. Nylig har SPs lokallag i Alta kommet med en klar og tydelig beskjed: glem å drive valgkamp i Alta!

Kanskje Iversen heller i fremtiden vil vise til hva det er i MDGs fiskeripolitikk han faktisk er uenig i, istedenfor og komme med tomt prat og ville påstander.