Gå til sidens hovedinnhold

Nå skal det gå rundt for deg!

Skal du i fremtiden være konkurransedyktig og tiltrekke deg nye kunder må du tilpasse deg nye forbruksvaner, kunders forventning om mer gjenbruk, strengere miljøkrav og ny teknologi. Hvordan er din bedrift rigget for den grønne omstillingen? Er du klar for å bli sirkulær?

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er mange aktører som ofte snakker om bærekraft og sirkulærøkonomi, gjenvinning og resirkulering og nye forretningsmodeller. Vi snakker om å løse de store samfunnsutfordringene. Vi er alle innforstått med situasjonen – og konsekvensene for kloden – men hvor skal vi begynne?

Regjeringen lanserte nylig en strategi for sirkulær økonomi. Statsbudsjettet setter søkelys på grønn omstilling og EU har innført et omfattende omstillingsprogram, The European Green Deal, der kjernen er en handlingsplan for sirkulær økonomi.

Hva er egentlig sirkulær økonomi?

Enkelt forklart; Et system der et minimum av ressurser går inn, og et minimum av avfall eller utslipp går ut. Avfallet skal helst legge grunnlagx for nye råvarer. I prinsippet kan vi oppnå like mye, eller mer produksjon enn det vi har i dag, men med langt lavere ressursforbruk.

Økonomisk vekst og flere i arbeid

Forskning viser at vi vil oppnå økonomisk vekst ved å gå fra en lineær til en sirkulær økonomi – hovedsakelig gjennom en kombinasjon av økte inntekter fra nye sirkulære aktiviteter og lavere produksjonskostnader gjennom bedre utnyttelse av ressurser.

I tillegg vil vi skape flere arbeidsplasser. Beregninger gjort av Sintef, NTNU og International Labour Organisation (FNs særorganisasjon for arbeidslivet) viser at sirkulære grep i verdensøkonomien vil øke antall arbeidsplasser med 2,5 % innen 2030 – sammenlignet med en fremtid der verden fortsetter som før. Trass i lavere nyproduksjon, vil en sirkulær økonomi dekke behovene våre like godt som det vi er vant til. Men virksomheter som sørger for resirkulering, gjenvinning, reparasjon, leasing og bruktsalg er mer arbeidsintensive enn jobbene de erstatter. Derfor vil antall jobber gå opp, og ikke ned.

Store muligheter for norsk næringsliv

Hele verden etterspør grønne løsninger – og det betyr at det er store muligheter for norsk næringsliv. Ved å gå fra en lineær til en sirkulær modell kan du øke omsetningen, spare kostnader, skape flere arbeidsplasser, styrke omdømmet ditt – og det beste av alt – du bidrar til å løse de store samfunnsutfordringene!

Innovasjon Norge støtter grønn omstilling i norske bedrifter, og for bedrifter som vil at det skal gå rundt, og rundt, og rundt – bidrar vi med kapital, kompetanse og nettverk.

Under Arctic Innovation Week som går av stabelen 18. til 24. oktober 2021, arrangerer vi sammen med mange gode partnere workshop i Båtsfjord, Bodø, Finnsnes, Hammerfest, Harstad, Honningsvåg, Karasjok, Kautokeino, Kirkenes, Lakselv, Mo i Rana, Mosjøen, Narvik, Svolvær, Tana og Tromsø. Her får du innsikt i verktøy som kan hjelpe deg i prosessen med i å bli mer sirkulær.

Vi håper å kunne inspirere deg til å se mulighetene som ligger i de nye kravene og bidra til utvikling av flere bærekraftige løsninger. I workshopen jobber du med egen bedrift, og ved bruk av forskjellige verktøy vil du avdekke konkrete tiltak som kan gjøres.

Målet er å igangsette tiltak som kan gjøres i egen bedrift og inspirere til grønn omstilling.
Vi er i gang. Blir du med?

Kilder; Circular Gap Report/The Ellen MacArthur Foundation/Sintef/NTNU/International Labour Organization

Kommentarer til denne saken