Den siste tiden har det blitt klart for folk at regjeringen løper fra løftene sine om en byvekstavtale for Tromsø. Bypakken og bompengene som i sin tid ble vedtatt i Tromsø hadde sin bakgrunn i at det var en forutsetning for å få på plass en byvekstavtale, en byvekstavtale hvor regjeringen skulle stille opp med en betydelig investering i infrastruktur og kollektivtilbud i Tromsø.


Det ble lenge antydet en sum på mellom 2-3 milliarder i friske penger fra staten og Sp-statsråd Sandra Borch (daværende stortingsrepresentant) lovte at Tromsø skulle få 10 milliarder i støtte. Holdbarheten i dette valgløftet var dessverre kortere enn en kartong melk og i fjor høst kom regjeringen med et skambud på bare 627 millioner kroner av statlig støtte.

Arbeiderpartiet, som styrer både Tromsø og Troms og Finnmark, brøt med dette forhandlingene med egen regjering, og ordfører Gunnar Wilhelmsen måtte på nytt sette sin lit til regjeringens støtteparti SV og deres mann fra nord, Torgeir Knag Fylkesnes. Da SV ble enige med Støre-regjeringen om statsbudsjett på tampen av fjoråret kunne Fylkesnes proklamere at man var blitt enige om at "Stortinget ber regjeringa gjenoppta forhandlingene om byvekstavtale med Tromsø med en statlig finansiering slik at bompengeandelen er på nivå med andre inngåtte byvekstavtaler hensyntatt Tromsøs behov". Og mente i store ord at dette var en "marsjordre" til regjeringa og en SV-seier.

Ordfører Wilhelmsen var fornøyd og mente dette sendte egen regjering tilbake til forhandlingsbordet med friske penger i kofferten.

Nå løper regjeringa fra sitt eget statsbudsjett. Nylig stilte Høyres Erlend Svardal Bøe på nytt spørsmål til samferdselsministeren i Stortinget om hvor det blir av forhandlingene og pengene til byvekstavtalen Tromsø. Svaret fra ministeren gir ikke inntrykk av at noe har endret seg siden skambudet de kom med i høst. De forholder seg slett ikke til noen marsjordre om nye forhandlinger og mener det er Tromsø og ordfører Wilhelmsen som må komme tilbake til forhandlingsbordet. Det gis heller ikke inntrykk av at pengepotten er blitt noe større (noe statsbudsjettets avsetninger til byvekstavtaler forså vidt bekreftet allerede i november).

Ordfører Wilhelmsen ble like forbauset som Høyre over denne vrangviljen fra regjeringen til å innfri egne løfter, men mener statsminister Støre uansett har gitt han konkrete løfter om en lukrativ byvekstavtale over en bedre middag under Arctic Frontiers.

Resten av Tromsø får bare vente i spenning på hva Støre vil levere de kommende ukene, og vi i Høyre venter med. Forutsetningen for bypakken og bompengene i Tromsø var lovnaden om en byvekstavtale som skulle finansiere de store infrastrukturbehovene og kollektivløsningene for byen. Uten en langt bedre avtale vil ikke bypakken ha nok midler til å realisere ny Kvaløya-forbindelse eller mange av de andre tiltakene Tromsø trenger.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet styrer i Tromsø kommune, i Troms og Finnmark Fylkeskommune og sitter sammen i regjering. Dette er de tre partene i forhandlinger om bypakke og byvekstavtale. Vi må kunne forvente at de klarer å snakke sammen og forholde seg til hverandres valgløfter og lovnader i statsbudsjettet. Vi håper at Støre snarest setter sin egen samferdselsminister på plass eller i det minste informerer sin egen ordfører og Tromsøs befolkning om de vil oppfylle lovnadene vi fikk før valget. Det må bli slutt på å la våre innbyggere stå i en situasjon der ingen av partiene som har ansvar, tar ansvar uavhengig av politisk nivå.