Styreleder Steinar Eliassen i Norfra-konsernet har fått det for seg at jeg har snakket mot lakseskatten på NRK Helgemorgen den 21. mai. Riktignok sendes dette NRK-programmet ganske tidlig på søndagsmorgenen, men ikke så tidlig at ikke Eliassen har våknet. Derfor må han trolig ha dagdrømt når han kan konkluderer med undertegnede er mot økt skatt, eller for den del grunnrenteskatt, i norsk oppdrettsnæring.

Les også

Helgemorgen og lakseskatten

Vi som jobber med norsk sjømatnæring setter stor pris på Steinar Eliassen. Han er en tydelig stemme i fiskeripolitikken, ikke minst når det gjelder skatt og kriminalitet. Som ansvarlig redaktør i Fiskeribladet har jeg mang en gang hatt gleden av å publisere hans leserinnlegg, samt bruke han som kilde i våre nyhetssaker. Vi vet at Eliassen er både velformulert og veltalende. Svært ofte har han også rett i sine vurderinger, ikke minst i debatten rundt svart omsetning av hvitfisk. Samtidig er vi fullstendig klar over at Eliassen verken liker de store fiskeriselskapene, eller for den vestlendingenes grep om maktene og pengene. Det verste for Eliassen er når oppdrettsselskapene kjøper seg inn i villfisknæringen. Han om det. Likevel er det lurt å forholde seg til fakta.

I innlegget i Nordnorsk debatt den 21. mai roter han like mye som den gangen Bjarte Flem hev ballen i eget TIL-mål. Hadde Steinar Eliassen lest Fiskeribladet, eller for den del vår havbrukspublikasjon Intrafish for å holde seg oppdatert om fiskerinæringen, ville han visst at Fiskeribladet både på lederplass og jeg på kommentarplass har skrevet at oppdrettsnæringen må skattes langt hardere og at en grunnrenteskatt er på sin plass. Vi har imidlertid satt spørsmål med den politiske prosessen og håndverket regjeringen har gjort i denne saken, men ikke det faktum at bransjen må bidra mer til fellesskapet. Dette standpunktet er stikk motsatt av hva alle de andre publikasjonene i fiskeri- og havbruksnæringen mener, som alle har slaktet skatteforslaget.

Undertregende tror også det bare er et spørsmål om tid før fiskerne blir skattlagt på samme måte som oppdretterne. Bakgrunnen er den konsolideringen og struktureringen som har skjedd i fiskeri. Det har ført til at mer penger, kvoter og makt samles på færre hender. Det igjen har gitt de store fiskebåtrederne enda bedre inntjening og høyere overskudd. Argumentet mot grunnrenteskatt, eller ressursrente som det heter fiskeri, er at flåten bidrar med store ringvirkninger og at næringen dermed indirekte betaler grunnrente. Etter min mening er ikke den argumentasjonen holdbar. Det er ikke lenger noen vesentlig forskjell på oppdrett og fiskeri på dette området, og oppdrett bidrar like mye i ringvirkninger som fiskeri. Derfor tror jeg at det kun er et spørsmål om tid før økt skatt på fiskeri blir politisk aktualisert.

Hadde Eliassen vært våken søndag 21. mai, og hørt etter og ikke dagdrømt, hadde han fått med seg at det var det politiske spillet på Stortinget jeg snakket om. At regjeringen foreløpig ikke har lyktes med å få et forlik med sentrum og høyresiden, medfører at de sitter igjen med SV som eneste partner. Det vil trolig medføre en skattepakke som blir nokså lik det som ble presentert sist høst med en skatteprosent på overskuddet på 40 prosent. Det forliket har imidlertid et så lite politisk flertall bak seg at vi kan risikere at skatten blir skrotet etter neste stortingsvalg. Nettopp derfor burde regjeringen fått til et kompromiss med sentrum og høyresiden. Et slikt forlik ville vært det beste, om enn det hadde ført til en litt lavere skatteprosent.

Det fascinerende med grunnrente-debatten det siste halve året at alle i og rundt sjømatbransjen idioterklærer alle de er uenig med. Det har svært mange i oppdrettsnæringen gjort overfor meg. Jeg har rett og slett ikke hatt peiling på hva jeg har uttalt meg om, har de mest fanatiske skattemotstanderne hevdet. Jeg har heller ikke forstått noe av næringens behov, hevder andre. Når jeg nå samtidig idioterklæres av de som er enig med meg, blir det vanskelig å diskutere et så viktig tema som lakseskatten er. Fiender har en øyensynlig overalt. Men kanskje Eliassen er så kritisk fordi jeg tidligere har uttalt meg positivt til at laksenæringen kommer inn i hvitfisknæringen, og bidrar til å videreutvikle den. Det liker nemlig ikke hvitfisk-toppen i Tromsø.

Til slutt skal jeg gi Eliassen rett i at det er lurt å sikre en balansert debatt ved å hente inn flere stemmer. NRK helgemorgen skal ha ros for nettopp å gjøre dette. Jeg har jevnlig fått lov å være gjest i programmet, enten for å delta i debatter eller kommentere en debatt, og hver gang har programlederne sikret et balansert ordskifte ved å ha ulike stemmer til stede. Dette har de gjort på en utmerket måte. Programskaperne skal også ha ros for å ta opp tema og emner, som i svært liten grad blir diskutert i andre NRK-program. Ved å ha et blikk fra Tromsø får vi en annerledes og rikere nasjonal politisk debatt. Men det har kanskje ikke Eliassen fått med seg. Nrk helgemorgen sendes tross alt tidlig på helgemorgenene.

Til slutt vil jeg derfor oppfordrer Eliassen til å lese noen flere av Fiskeribladets ledere og kommentarer, stå opp litt tidligere på søndagene og drikke en rykende varm kopp kaffe før radioen slås på søndag morgen. Det er en metode som sikrer at han er våken og klar når program begynner.