Både bønder og innbyggere i Kjelleren i Nordreisa er uthengt på bakgrunn av en rekke feilaktige fremstillinger i massemedia og sosiale medier. Enhver som ønsker å fremstille en sak etter sitt eget syn, leter inntil en finner "bevis" for sin egen overbevisning. Det er bare det at slike bevis har sjelden noen særlig tilknytning til sannheten.

I Nordlys og deretter Framtid i Nord, som stort sett er en copy paste av Nordlys, er en voldshendelse i Kjellerskogen fremstilt som et overfall på en uskyldig hundekjører og småbarnsmor. Den henger ut en av innbyggerne i Kjelleren og fremstiller han som stor og farlig, og innbyggerne i Kjelleren fremstilles som kriminelle. Uansett, der er ikke mindre enn tre vitner til hendelsen i Kjellerskogen, så vi trenger ikke si så mye annet, enn at av alt denne "uskyldige" hundekjøreren har klart å stelle i stand.

Saken ført i pennen av Ola Solvang har gitt en lang fremstilling av hundekjøreren som offer, og nærmest i en bisetning skriver han at mannens versjon av historien er bekreftet av vitne. Uansett hendelse, så er det ikke media sin oppgave å dømme hvem som er skyldig og hvem som er uskyldig i en hendelse, vi har politi til slikt!

Hundekjørere med tilknytning til Kjellerskogen har fråtset i egen selvgodhet på Facebook den siste tiden, selv de man trodde var venner og som kjenner så inderlig vel til de utfordringen som bøndene sitter med, klarer å gi en uriktig fremstilling av de faktiske forhold. Det er et problem at folk flest ikke ser ut til å stille seg kritisk til informasjonen de får via sosiale medier, ei heller fra en partisk journalist.

Sakens fakta er at stevningen av Hundekjørerlaget og Nordreisa kommune er avvist av lagmannsretten, dette fordi den juridisk ikke kan behandles i den form den foreligger. Det betyr ikke at det foreligger en dom i saken, den blir ikke behandlet i nåværende form. Det er en stor forskjell! Så når dere hundekjørere godter dere på Facebook og henger innbyggerne ut som bygdedyr, vær da klar over at det er ikke verken bøndene eller innbyggerne i Kjelleren som opptrer som nettroll med stygge kommentarer og usannheter. På tide å rydde i eget bed!

Nå omtales saken i nasjonale medier og det jobbes gjennom flere kanaler for å ivareta beitenæringen, dyrevelferden og bøndenes tinglyste rettigheter i hele landet. Det forundrer meg at politisk ledelse - som åpenbart forsøker å fremstille kommunen som et glansbilde på Tiktok, Youtube, ordførerblogg og sikkert andre digitale medier - ikke ser ut til å føle det minste skam for at en så alvorlig konflikt får fortsette, uten at de bruker de verktøyene de har fått utlevert gjennom loven.

Det må føles som et enda større nederlag den dagen presset på kommunen begynner å komme utenfra, og ikke bare fra de få som er igjen i landbruket i Nordreisa kommune. Men i kjent stil så poster sikkert ordføreren en gladnyhet om en ikke relevant sak for å dekke over det som er negativt. Den dagen du er ferdig som ordfører, Hilde Nyvoll, har du etterlatt deg en kommune med tomt innhold. Alt er bare et visuelt skall. Fagverket har smuldret bort med unge mennesker som flytter og tilflyttere som flytter ut igjen fordi kommunene ikke er mulig å bo i, næringer som er lagt ned fordi kommunen ikke klarer å se lenger enn sine egne interesser innenfor reiselivsnæringen. Kompetente mennesker som ønsker å utgjøre en forskjell, klarer ikke å jobbe under et uprofesjonelt styresett.

Utflyttede reisaværinger er rystet over kommunen sin behandling av saken. Hvorfor, Hilde Nyvoll, er hundekjøring så viktig for deg at du er villig til å tape ansikt utad? Hvor mye bidrar hundekjøring med i skattepenger til kommunekassen? Vi har sjekket, og det er sannelig ikke mye å skryte av! En av de største kommersielle aktørene har betalt totalt like mye skatt de 5 siste årene som en vanlig arbeidstaker betaler på 3 måneder.

Likevel sitter kommunen og holder hånden over dem, samtidig som bøndene må risikere livene sine i fjellet, dyrevelferden er ignorert, beiteområdet er overtatt av hunder, bøndene er i ferd med å legge ned og innbyggerne har mistet turområdet sitt som de har hatt i generasjoner.

Vi har alle sett behovet for kortreist mat gjennom pandemien, men det ser ikke ut til at kommunen har forstått at landbruk = matproduksjon. For bøndene er det å miste 1/3 av besetningen sin hvert år, mens hundkjørerne koser seg hensynsløst i sauen sitt matfat, verken bærekraftig eller god dyrevelferd. Og kom ikke og si slik dere bruker – at dere ikke kan gjøre noe! Jo det kan dere! Statsskog har gitt dere oppskriften. Den forrige ledelsen med Øyvind Evanger i spissen hadde løsningen!

Det passer dere bare ikke å gå for skissert løsning, fordi dere sitter med begge beina godt plassert langt inn i reiselivsnæringen. Dere har egeninteresser i form av egne, venner og familie sin tilknytning til reiselivsbedrifter. Dere er en kompisgjeng som solidarisk støtter hverandre og ser ut til å ha glemt at dere er folkevalgt og at det er alle innbyggerne i Nordreisa kommune dere er på jobb for. Eller har dere bare glemt at Kjelleren også tilhører Nordreisa Kommune?

Og til Tromsø Villmarkssenter som ikke forstår noe av konflikten: Det er en åpenbar forskjell mellom Liland og Kjellerskogen, både i størrelse og i antall hundekjørere. Tove Sørensen vet godt om konflikten i Kjellerskogen, så det å komme med en bensinkanne fra Tromsø for å helle bensin på bålet, er svært lite konfliktløsende. Hvis forholdet er så godt opp på Liland foreslår vi at du inviterer alle hundekjørerne opp der på din tomt, ikke på naboens. I kjellerskogen kjøres det av mange aktører, til alle døgnets tider i hele skogen. Og hvis sau ikke er redd for hund, så lurer jeg på hvordan du brukte gjeterhunden du anskaffet deg til å holde sauene borte?

Når du så også går ut i media og sier at du har kjennskap til at det er hundekjørere som kjører med kniv i Kjellerskogen, da plikter du å oppgi til Politiet hvem vedkommende er, før en enda mer alvorlig hendelse finner sted. Jeg forventer at politiet følger opp denne informasjonen, for de eneste som ikke er trygg i Kjellerskogen er vi som bor i området. Vi som bor her forventer at politiet aksjonerer for å avdekke våpen som medbringes under kjøring i Kjellerskogen, slik at befolkningen også kan ferdes trygt.

Og til slutt må jeg få si, det er fascinerende hvordan hundekjørere og en journalist ser ut til å kjenne sauenes adferd bedre enn oss som driver med sau 365 dager i året. Kanskje enda mer fascinerende er det at de som er satt til å ivareta dyrevelferden i Norge – Mattilsynet, sier de ikke kan gjøre noe og at de ikke har holdepunkter for at kjøring med hundespann skremmer sau. Da lurer jeg på, har dere noensinne jobbet med sau selv? Eller kanskje dere har visnet bak et skrivebord og glemt den virkelige verden?