Siden jeg meldte meg inn i Senterpartiet for 16 år siden har det vært en hjertesak å få innført mat på skolen.

Jeg kommer fra en lærerfamilie og har i alle år hørt viktigheten av mat på skolen, for læring og ernæring.

Min mamma sir alltid «man mobber ikke de man deler et måltid med» Man skal ikke undervurdere styrken av hvordan effekt skolefrokost vil ha på de forskjellige skolene.

Vi vil sikre at ungdommene får et sunt måltid hver dag på skolen. Dette bidrar til en bedre folkehelse og en god læring gjennom dagen.

I hele Europa er det inflasjon, dette gir økte kostnader for mange av oss. Økte kostnader, kan også gi økte sosiale forskjeller blant innbyggerne. Det å få et måltid på skolen hver dag vil være et tiltak mot å utjevne sosiale forskjeller.

Forskning viser at trivsel gjør at man lærer mer, et måltid vil kanskje øke trivselen blant elevene.

Vi i Senterpartiet er stolte av at vi leverer på at det nå innføres skolefrokost på alle videregående skoler i Troms og Finnmark!