Gå til sidens hovedinnhold

Nå har over 190 bedrifter i Troms og Finnmark fått penger på konto

Søknader til den nye kompensasjonsordningen blir behandlet i ekspressfart. Over 190 bedrifter i Troms og Finnmark har så langt fått innvilget støtte, på til sammen 99 millioner kroner. Bedrifter som har planer om å søke, kan vente seg svar innen svært kort tid.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Pandemien har gjort uforutsigbarhet til en del av hverdagen vår. Selv om vaksineringen mot koronaviruset er i gang, har utviklingen den seneste tiden vist oss hvor fort situasjonen kan snu. Funn av muterte virus med ukjent smittevei har gjort det nødvendig med nye og omfattende smitteverntiltak, inkludert innstramminger i innreiserestriksjonene, for å forhindre en potensielt dramatisk og ukontrollerbar utvikling. Også før dette var situasjonen svært krevende for mange bedrifter. Derfor var det viktig for regjeringen å få på plass en ny kompensasjonsordning. Nå utvider vi ordningen.

Med krisetiltakene som ble lansert fredag 29. januar foreslår regjeringen å utvide kompensasjonsordningen til å gjelde ut juni 2021, med kompensasjonsgrad på inntil 85 prosent.Mandag 18. januar åpnet vi for søknader til den nye kompensasjonsordningen, som administreres av Brønnøysundregistrene. Jeg vet mange har vært utålmodige, og det har jeg forståelse for. Nå er ordningen på plass og vi ser, i tråd med intensjonen, at bedriftene får søknadene sine behandlet i ekspressfart. Og enda viktigere, bedriftene får penger på konto innen svært kort tid. Det er snakk om bare timer på det raskeste.

Knappe tre uker etter at søkeportalen åpnet, har over 190 bedrifter i Troms og Finnmark fått innvilget støtte. Totalt får disse bedriftene til sammen 99 millioner kroner utbetalt. Av dette går 14,7 millioner kroner til overnattings- og serveringsbransjen i Troms og Finnmark, fordelt på 80 virksomheter. Vi vet at overnattings- og serveringsbransjen er blant næringene som er hardest rammet av pandemien og smitteverntiltakene. Da er det ekstra viktig at pengene kommer raskt på konto, slik vi ser at de nå gjør.

For Norge samlet sett har antallet bedrifter som har fått innvilget støtte passert 3200, og totalbeløpet er nå på godt over 950 millioner kroner. Bedrifter kan søke om kompensasjon for periodene september-oktober og november-desember frem til 14. mars. Jeg kan forsikre alle bedrifter som har planer om å søke, at kapasiteten til å behandle søknader er stor, og at de kan vente seg svar innen svært kort tid.

Bedriftene har også gjort en stor innsats for å bidra til at ordningen nå fungerer så effektivt. Ved å ha godkjenning fra revisor eller regnskapsfører klar i god tid, kunne mange søknader innvilges allerede første dagen ordningen åpnet. Bedriftene vil også få dekket inntil 80 prosent av kostnadene til revisor eller regnskapsfører, begrenset oppad til 10.000 kroner pr. søknadsperiode.

Kompensasjonsordningen skal bidra til at norske bedrifter kommer seg gjennom denne krisen. Ordningen bidrar til at bedrifter får mulighet til å betale sine faste, uunngåelige kostnader, blant annet husleie, strøm, renovasjon, elektronisk kommunikasjon og forsikring. Kompensasjonen øker i takt med bedriftens omsetningsfall, slik at bedrifter med høyt omsetningsfall får høyere støtte, begrenset oppad til 85 prosent av de faste, uunngåelige kostnadene ved hundre prosents omsetningsbortfall. I første omgang har bedriftene kunnet søke om støtte for perioden september til desember 2020, men som nevnt vil regjeringen nå videreføre ordningen ut juni 2021.

Regjeringen har under hele koronakrisen foretatt løpende vurderinger av behovet for nye tiltak, samtidig som vi må veie dette opp mot viktigheten av å disponere fellesskapets penger på en mest mulig effektiv måte. Nå har situasjonen igjen endret seg. I tillegg til å utvide kompensasjonsordningen, vil regjeringen videreføre omstillingsordningen til 30. juni 2021, og øke bevilgningen med 1 milliard kroner. Regjeringen har også foreslått 1 milliard kroner til en ordning forvaltet av kommunene, som skal hjelpe næringsliv som er særlig hardt rammet av innstramminger og smitteverntiltak.Støtteordningen for store, publikumsåpne arrangementer forlenges frem til 1. juli. Og ordningen for ekstraordinært innovasjonstilskudd under Innovasjon Norge videreføres, med en bevilgning på 500 millioner kroner i 2021. Også ordningen som skal dekke merkostnader i forbindelse med innreisekarantene forlenges, og bevilgningen økes med 240 millioner kroner, til 720 millioner kroner.

I møte med koronakrisen er det iverksatt et bredt spekter av tiltak. Totalen av disse tiltakene skal hjelpe små og store bedrifter gjennom mørketiden. Og samtidig legge til rette for at næringslivet står klart til å gripe nye muligheter, når vi går en ny vår i møte.

Kommentarer til denne saken