Ethvert menneske har ytringsfrihet, og nå er det på tide at vi bruker vår!

Skolehverdagen for oss består av mye digital undervisning. Det betyr at vi hver eneste dag må bruke PC-ene våre til skolearbeid. Vi er nå inne i vår 6. uke i 9. klasse, og i dag ble vi fratatt skole-pc fordi et helt trinn ikke har fått sine pc i det hele tatt. Vi er bekymret for at dette vil påvirke vår læring, skoleplan og i ytterste konsekvens, eksamen.

Da vi begynte på ungdomsskolen i åttende trinn måtte elever og foresatte skrive under på en data-avtale som sier at vi ikke har lov til å låne pc og lader til andre, uansett hva. Denne avtalen er nå brutt, uten samtykke fra oss elever, foresatte og lærere. Det vi vet av erfaring, er at utlån av PC-er til andre elever, kan medføre tregere PC og i verste fall at de blir ødelagte.

Det vi merker på en vanlig skoledag, er at vi ofte har trøbbel med internett, vi får ikke ladet opp, smartboard fungerer ikke og internett er nede. Det er spennende, men ikke bare enkelt med digital skolehverdag.

De siste årene har Tromsø kommune ikke hatt penger til nødvendig skoleutstyr, slik de hadde før. På vår skole er engelsk ett av de fagene som er blitt preget av skolekutt. Vi har ikke fått muligheten til å få egne engelskbøker, og med fagdager er det nesten umulig å ha engelskundervisning uten digital undervisning. Vi er forresten heldige som har en lærer som brukte sine egne penger på lesebøker til oss, men sånn kan vi ikke ha det. Kan vi vel?