Gå til sidens hovedinnhold

Nå er det våre veier som må bli prioritert

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Troms bor de aller fleste av oss langs eller i enden av en fylkesvei. Vi har rundt 300 mil med fylkesvei. Det tilsvarer avstanden Tromsø – Nice i luftlinje. Til sammenligning har vi omtrent 118 mil riksvei, altså vi er et fylke med mest fylkesvei. Det betyr at det aller meste av produksjon fra havbruk og landbruk ligger ved en fylkesvei. I tillegg ligger mye av vår turistnæring langs disse veiene. Gode og hele fylkesveier er derfor en forutsetning for å kunne videreutvikle næringene som f.eks. havbruk, landbruk og reiseliv. Gode fylkesveier er også en viktig forutsetning for at vi skal oppleve bolyst og trygghet for både våre gjester og ikke minst våre innbyggere.

Gode fylkesveier handler ikke bare om asfaltert vei. Det handler om tuneller, rassikring, brøyting, merking, møteplasser på smale veier og ikke minst ferger. Det handler om beredskap og sikkerhet for de som ferdes på veien og de som bor og arbeider der. Mediebildet preges av virkelighetsbeskrivelser av ufremkommelige veier (spesielt på våren), smale tuneller, ras og innstilte ferger. Vi opplever bønder som må slå ut melk for at melkebilen ikke kommer fram, skoleelever som ikke kommer seg på skolen og at ambulansen måtte gi opp på vei til oppdrag. Slik kan vi ikke ha det.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet er på mellom 6 og 9 milliarder bare i Troms. Det er en umulig oppgave for fylkeskommunen å ta på egen hånd. I Arbeiderpartiet sitt program er vi tydelig på at det er behov for et kraftig vedlikeholdsløft på fylkesveiene. Vi skal i samarbeid med fylkeskommunene utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene og sette fylkeskommunen i stand til å følge denne.

I 2013 var Erna ute på forsiden av avisa Nordlys og lovde en historisk vegsatsing i nord. Etter 8 år med Høyre-regjering er det nok flere enn bare meg som savner denne historiske satsningen. På veiløftene har ikke dagens regjering levert, og det er på tide at andre får det ansvaret etter valget.

I løpet av de siste to ukene har Troms Arbeiderparti besøkt alle kommunene i Troms. Det betyr at vi har kjørt noen mil på våre fylkesveier. Selvfølgelig er det områder med gode fylkesveier og ny asfalt, men det er langt igjen til at vi kan si at våre veier er gode. Vi har blitt møtt av et unisont krav om bedre fylkesveier i alle kommuner vi har besøkt. Vi har blitt møtt av de som ikke vet om de vil bor her videre pga. dårlig veistandard, og vil har møtt næringsliv som understreker behovet for bedre veier før de kan utvide/investere videre i næringen og skape nye arbeidsplasser. Da Jonas Gahr Støre besøkte Senja sist uke var det stort oppmøte fra nasjonal presse. DN, Aftenposten, VG, NRK og TV2 var med på turen. I pressebussen ble veistandarden en «snakkis» og fleipen satt løst bland passasjerene. På vår siste stopp ved bedriften Stelle Polaris, fleipet en av journalistene og sa: «Neste gang vi er på tur kan vi kjøre på de gode veiene» Jeg måtte bare replisere med: «Dette er veiene vi har».

Om jeg får tilliten fra folk i Troms 13.september, vil gode, trygge og fremkommelige veier sammen med forsvarspolitikk være to av mine viktigste saker.

Kommentarer til denne saken