Dagens Næringsliv kunne lørdag 16 juli presentere et portrettintervju med administrerende direktør i Statnett, Hilde Tonne.

Her kunne hun fortelle om fine barneår i Skjervøy i Troms og sommerferier på Helgeland, men der stopper også de hyggelige beskrivelsene for Nord-Norges del.

For Tonne bruker intervjuet til å beklage seg over prisforskjellene på strøm mellom nord og sør, og legger til at Statnett nå skal prioritere nye transportkabler som kan overføre kraft ut av Nord-Norge.

Den observante leser vil allerede ha merket seg at det er noe som skurrer. Er ikke det Statnetts toppsjef sier det hundre prosent motsatte av hva de to regjeringspartiene har lovet oss i Nord-Norge? Jo, nettopp. Særlig tydelig har de nordnorske stortingsrepresentantene fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet vært.

I et innlegg i Nordlys tidligere i år skrev Mona Nilsen, Finanskomiteen (Ap), Karianne B Bråthen, Næringskomiteen (Ap) og Marianne Sivertsen Næss, Energi- og miljøkomiteen (Ap) følgende:

“Den langsiktige løsningen for strømkrisen sør for Dovre, er ikke å bedre overføringskapasiteten mellom nord og sør, hvor nord tappes for overskuddskraft”.

Det er vi helt enige i, men nå synes vi Nilsen, Bråthen og Næss kan forklare nordlendingene hvordan det henger sammen at Stortinget og Regjeringen tillater at et selskap som er eid av felleskapet og bygger og eier det norske strømnettet, arbeider for noe helt annet enn det stortingets flertall vil.

Er svaret at byråkratene og teknokratene egentlig styrer Norge, og at politikken er maktesløs? Eller har abdisert frivillig? Særlig for Marianne Sivertsen Næss er spørsmålet påtrengende. Hun leder Stortingets energi-og miljøkomite.

Næss er bosatt i Hammerfest og burde vite hva som blir utfallet for husholdninger og næringsliv dersom strømprisene fyker i været i en del av landet med vinter ni måneder i året. At det svekker argumentene for bosetting, burde være opplagt.

Inntil vi har utbygd tilstrekkelig med ny kraft i Nord-Norge, vil Statnetts overføringskabler mellom nord og sør føre til at landsdelen mister sin viktigste ressurs for å skape nye arbeidsplasser i det grønne skiftet. Dette har fremtredende nordnorske industriledere som Arve Ulriksen og Eirik Frantzen advart mot.

Derfor må befolkning og næringsliv i Nord-Norge få vite om Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil utøve politisk styring over Statens selskap. Det virker ikke formålstjenlig at Statnett arbeider i en fullstendig annen retning enn det de to regjeringspartiene i lang tid har sagt skal være politikken.

Hvis sjefen i et selskap arbeider for helt andre løsninger enn eierne sier de ønsker seg, burde vel utfallet under normale omstendigheter være enkelt. Men når det gjelder Støre-regjeringen er det uklart hva som er situasjonen, om det er Statnett som styrer regjeringen - eller motsatt.