Nå har alle listekandidatene for alle partiene som stiller til stortingsvalget fått en brosjyre i posten fra regjeringa der innholdet gis inntrykk av å være i samme sjanger; «Du er av interesse - Gode råd til deg som stiller til valg». På oppdrag fra Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og koordinert og finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har brosjyra blitt utarbeidet av Etterretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Politiets sikkerhetstjeneste. Dette er altså alvorlige saker.

Under overskriften «Du er av interesse» skriver de: «Fremmede staters etterretningstjenester driver målrettede operasjoner i Norge. Særlig der man har motstridende eller konkurrerende interesser. Som politiker betyr det at du må regne med at fremmede staters etterretningstjeneste kan være interessert i deg som et ledd i sin virksomhet.» Vi advares mot ulike måter vi kan bli dratt inn i fremmede makters nett, både digitalt og reint fysisk. Mye av dette dreier seg om relativt normale sikkerhetstiltak mot datainnbrudd, passordtyveri osv. Hovedpreget i brosjyra er likevel en fremstilling av en uspesifisert stor trussel fra et unevnt fremmed land som vil påvirke valgresultatet og de som blir valgt.

Så blir rådene mer spesifikk om hvem og hvor truslene kommer fra, men likevel ikke konkret hvilke land: «Dersom du reiser til utsatte land, bør du ikke ta med din vanlige mobiltelefon, PC eller nettbrett. Dette er for eksempel land som Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med.» Men hvem disse landene er, som Norge har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, står det ikke noe om. Så det er altså greit å ha teknoutstyret med til alle NATO-land, inkludert USA og Tyrkia? Men Norge har vel sikkerhets- og etterretningssamarbeid med flere land; f.eks. Israel og Sveits, Sverige og Finland? Sikkert flere.

Etter å ha lest brosjyra flere ganger sitter vi med en uggen følelse av at her blir vi egentlig utsatt for en psyops (påvirkningsoperasjon) fra etterretningstjenesten i Norge, der det egentlig advares mot politiske oppfatninger i Norge som er i strid med den store forsvars- og militærpolitiske konsensusen som har vært på Stortinget i mange år: Norge skal være underlagt USAs strategiske globale interesser.

Er dette konspiratorisk, og vel fantasifullt av oss?

Aftenposten har oppslag på forsida mandag 12. juli med overskrifta: «Høstens valg kan være mål for fiendtlig påvirkning». Oppslaget er åpenbart en konkretisering og tydeliggjøring av innholdet i den tilsendte brosjyra. Etterretningssjefen, Nils Andreas Stensønes er intervjua og sier blant annet at Kina og Russland er «hovedmistenkte», men det er ikke funnet noe av «signifikans».

Det som er særlig alvorlig, og som viser at både etterretningsmyndighetene og Solbergregjeringa er på svært farlige veier, er når Stensønes spesifiserer den egentlige trusselen i stortingsvalget: Den kommer fra de som kritiserer USAs økte militære tilstedeværelse i Norge, atomubåtene i Tromsø og baseavtalen av 16. april, utstasjonering av US-Marines på Værnes og Setermoen, samt utplasseringa av de amerikanske bombeflyene på Ørlandet. «- Dette er et forsøk på å holde de store allierte ute av Norge, sier Stensønes», skriver Aftenposten. Men er det å være for et sterkt nasjonalt forsvar, og sterkt kritisk til å være underlagt USA, et illegitimt og illojalt standpunkt å ha i Norge?

At norske militære og politiske myndigheter mener at opposisjonen på venstresida i Norge, er underlagt propaganda fra Putin og Xi Jinping, er en alvorlig trussel mot demokratiet i Norge. Og det er en trussel mot et valgresultat som reflekterer folkemeninga.