Gå til sidens hovedinnhold

Musègata 2 må selges

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Tromsø kunstforening, som ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) mener er Tromsøs viktigste bygg, har endt opp som et skittent måsereir. En reportasje her i Nordlys viser hvordan enorme mengder ekstrementer fra fuglene tærer på den allerede forfalte bygningsmassen.

Det er en tydelig symbolikk i dette, i form av misforholdet mellom ordførerens store ord, og den grelle virkeligheten. Slik situasjonen har blitt, er det det å håpe at kommunestyret gjør slutt på det som har blitt en farse, og setter foten ned for ordførerens forsøk på å påføre skattebetalerne helt unødvendige kostnader.

Nå foreligger det i tillegg en ny rapport om tilstanden på bygget, og i saksdokumentet politikerne skal ta stilling til, står det at en oppussing på 30 millioner kroner er en «nøktern» vurdering og «usikre tall».

Slik det fremgår av saksfremlegget må kommunen dekke store deler av dette beløpet med økte låneopptak.

Denne type lån bør forbeholdes formål som er grunnleggende for å drifte en kommune, noe Musègata 2 ikke kan sies å være. Det vil være et uheldig signal å bruke penger og ressurser på Musègata 2, når vi vet hva den begredelige tilstanden er for vedlikehold av skolebygg og helsebygg i Tromsø kommune. Og fremfor alt, når det i dette tilfellet faktisk finnes en kjøper som vil sikre at bygget fortsatt blir trygt i offentlig eie.

Ordfører Gunnar Wilhelmsen har lovet bedre økonomi i bygget ved å la være å selge. Det virker ikke mulig å underbygge dette med fakta.

Det eneste riktige vil derfor være å gjenoppta dialogen med Universitetet i Tromsø om salg av eiendommen, og i tillegg stille krav om bruk av bygget som også inkluderer utøvende kunstnere.

Alt ligger til rette for en god samdrift mellom Musègata 2 og det nye universitetsmuseet som skal bygges på Mack-tomta. Et salg er dermed vinn-vinn for hele Tromsøs befolkning. Det sikrer at et viktig bygg blir tatt vare på, men at kostnadene løftes ut av kommunens budsjett,og over til Staten.

Høyre, Frp og resten av opposisjonen har valgt en klok tilnærming i saken, når de ber om salg. Vi setter vår lit til at også hver enkelt av kommunestyrerepresentantene i Arbeiderpartiet, SV og MdG reflekterer grundig over hvor formålsløst og provoserende denne bruken av felleskapets midler i realiteten er.

Å påføre sin egen ordfører et nederlag i denne saken, er ingen høy pris å betale for å påta seg rollen som forvaltere av sunn fornuft, til fellesskapets beste.

Kommentarer til denne saken