Støre-regjeringen vil skrote reformen for domstolene, selv om den basert på erfaringene så langt har styrket rettssikkerheten. Mange dommere og fagfolk, advokater og barneombudet advarer sterkt mot å reversere. Det er snakk om ordninger som ble kraftig moderert i forhold til Solberg-regjeringens opprinnelige forslag, og som det nå er stor enighet om at fungerer godt.

Alle rettsstedene er beholdt, og aktiviteten på de små rettsstedene har økt. Domstolene opplever positive effekter av ny struktur: Færre restanser, raskere saksbehandling, mer spesialisering av dommere, innføring av felles rutiner og retningslinjer og mindre sårbarhet i tilfelle sykdom eller inhabilitet.

Også i nord har det vært positive erfaringer etter at tingrettene i Tromsø og på Finnsnes ble slått sammen, selve rettsstedene er beholdt og nærheten til domstolen ivaretatt.

Nord-Troms tingrett og Senja Tingrett har fått bredere faglige felleskap, med et større register å spille på. Det er etablert nye faggrupper innenfor rettsmekling, skiftesaker, tvangssalg, og ikke minst saker som involverer barn.

Den siste kategorien utgjør en tredjedel av sakene ved Nord-Troms og Senja tingrett. Her er kompetansen styrket innenfor foreldresaker og tvistesaker knyttet til barnevern. Statistikk viser at man har utnyttet ressursene på en god måte etter sammenslåingen. Det blir avviklet flere saker på kortere tid enn før i Tromsø og Finnsnes. Køen er blitt kortere, det er viktig for rettssikkerheten.

Det er ikke folk flest som er viktig for regjeringen når de reverserer noe som fungerer utmerket, men hensynet til lokale nessekonger med såret selvfølelse. Regionrådet i Midt-Troms, som består av politikere, har inntatt en urokkelig rolle i saken. De er resistente mot alle tall og fakta i kampen for at Senja tingrett skal gjenoppstå som selvstendig rettssted.

I tillegg har den lokale sorenskriveren inntatt en spesiell rolle,med en blanding av politikk og fag, i kompaniskap med ordførere.

Jusprofessor Ragna Aarli har pekt på at man nå risikerer å få sorenskrivere som står i gjeld til kommuneledelsene som har kjempet for stillingen deres. Det kan skape tvil om uavhengighet i domstolene og gir ikke bedre rettssikkerhet.

Det er trist at et tradisjonelt reformerende Arbeiderparti har latt seg lede så viljeløst inn i Senterpartiets reverserings-univers, som har fått et fanatisk preg dersom det er barna som blir de største taperne.

Regjeringen burde forbedre dagens reform, i stedet for å avvikle den. En reversering vil svekke rettssikkerheten i distriktene.