Flere lokalpolitikere argumenterer sterkt med at vi er helt avhengig av bedre strømforsyning til Øst-Finnmark og krever derfor bygging av 420 KV linje fra Skaidi til Adamselv og i neste omgang over Laksefjordvidda til Varangerbotn.

Enkle fakta viser at vi behøver ikke disse monstermastene. Hvis noen trodde at vi bokstavelig talt henger i en tynn tråd og at Øst-Finnmark er i ferd med å bli mørklagt som følge av usikker strømforsyning så er det direkte feil. Vi har hele 3 strømveier til/fra oss i Øst-Finnmark. Vi har linjer fra Adamselv, Ivalo i Finland og Boris Gleb i Russland. Faren for strømutkobling i Øst-Finnmark pga samtidig feil på disse strømveiene er beregnet til mindre enn en gang hvert 100 år!

Høy strømproduksjon i Øst-Finnmark

Vi er overforsynt med strøm og i 80% av tiden så lager vi mer strøm enn vi bruker. Fremtidens hjem og arbeidsplasser bygges med bedre materiale og slipper ikke ut varme. Strømbruken fra hjemmene våre kommer i fremtiden til å bli mye lavere, også selv om du skulle ha en elbil på lading. Slik vil det også være på arbeidsplassen din. Smart strømstyring er på full fart tur inn og er en del av klimatiltakene som vi alle vil være med på fremover. De som bekymrer seg over det er antakelig strømselskapene da det betyr at vi vil kjøpe mindre strøm i fremtiden. De som bekymrer seg mest over at vi ikke bygger 420 KV linje er vindkraftindustrien. De er eneste aktør som er helt avhengig av at det vedtas å bygge monstermaster for da kan de fortsette å bryte ned naturen med vindmøller. Bygging av vindmøller er et voldsomt naturinngrep og vil gjøre stor skade på våre naturressurser. Klimaregnskapet fra vindmøller er svært negativt og i vår sårbare natur og ekstreme klima er vi i ett av de mest sårbare områdene på hele kloden.

Bygging av 132 KV linje fra Lakselv til Adamselv vil bety et mye mindre naturinngrep enn 420 KV linje som krever monstermaster. Det vil styrke strømsikkerheten ytterligere og øke kapasiteten slik at eventuelt mange store næringsetableringer har mer enn nok strøm. Mer enn dobling i kapasitet fra det vi har!

Naturressursene våre

Det som vi vanlige folk virkelig kan bekymre oss for er den stadige raseringen av naturen vår. Bygging av 420 KV linje Skaidi – Adamsfjord - Varangerbotn vil medføre store inngrep og gjøre ubotelige skader på unik natur. Her kan nevnes ulike typer myrer, plantearter, skog, unik vegetasjon og ikke minst dyr og fugler, flere av disse er allerede truet og rødmerket.

Naturen er et hellig område for folket som bor her og en monsterlinje som skjærer tvers gjennom vår kjære og dyrebare natur vil skape sår som aldri gror. Gleden ved å bo her i et arktisk klima med store inngrepsfrie naturområder vil for alltid bli sterkt redusert og for mange bli borte dersom monstermastene reises opp. Monstermastene er planlagt lagt midt i våre rekreasjonsområder, det er her vi plukker bær, går turer, jakter og fisker, rett og slett i og med en høstingstradisjon som bare vi som bor her forstår verdien av.

Ta styringen tilbake

Det er nå på tide å ta tilbake styringen over naturen og gi dyr, planter, fugler og alle våre store naturressurser levekår som gjør at vi kan levere dette videre til neste generasjon i like god eller bedre stand enn når vi fikk dette til låns. Vi har et ansvar for å ta vare på naturmangfoldet og alle de gavene og ressursene vi har fått tildelt og har til låns. Vi lever av rent vann, urter, bær, bugnende multemyrer, fisk og jaktbare naturressurser.

Det er det vi og kommende generasjoner kan og skal leve av i fremtiden. Lokalbefolkningen og samisk levesett har i tusener av år basert seg på å høste av naturens overskudd og videreføre naturen til neste generasjon på en bærekraftig måte. Vi har en unik høstingskultur som utøves av lokalbefolkningen og primærnæringer som skal ha levedyktige vilkår også i fremtiden. Tilgang til friluftsliv i mest mulig uberørt natur har stor verdi for oss som bor og virker her – den naturen har vi et sterkt ansvar for å ta godt vare på. Vår klare konklusjon er derfor at vi bør bygge 132 KV linje fremfor 420 KV linje.

Listekandidater til Sametingsvalget for partiet Árja, Østre valgkrets:

Per Olaf Persen, Jon Christer Mudenia, Elisabeth Reisænen