Den tragiske ulykken i fjellet overfor Kattfjordeidet, har avdekket at beredskapen i det populære utfartsområdet fortsatt ikke er tilfredsstillende. Til tross for et politisk vedtak i formannskapet for snart tre år siden, er det ikke gjort noe for å bedre mobildekningen i området. Årsaken er pengemangel, ifølge kommunen.

Den kommunale saksbehandlingen viser imidlertid at det er flere ting som har stoppet formannskapsvedtaket fra å bli gjennomført. Telenor fikk jobben i et spleiselag med kommunen, som på sin side søkte om å få bruke restmidler fra et prosjekt i regi av Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, men fikk avslag. Da ble det også påpekt at saken ikke hadde vært ute på anbud, slik den skulle. Dette ble så gjennomført, og Telenor fikk oppdraget på nytt. Men de 5 millionene som var kommunens andel, var ikke på plass. Og det er de fortsatt ikke.

Vi understreker at vi ikke vet årsaken til ulykken for en uke siden, og at det derfor ikke er grunnlag for å hevde at bedre mobildekning kunne forhindret det tragiske utfallet.

Det vi imidlertid vet, er at den påvirket leteaksjonen, og gjorde den vanskeligere. Politiet har nødnettet, men sier det likevel kan være utfordrende når mobildekningen svikter, blant annet fordi manglende internett gjør det vanskeligere å hente fram kart som kan være til hjelp. Politiet har hatt mange redningsaksjoner i dette området, og sier til Nordlys at mobildekningen har vært et problem hele tiden.

Kattfjordeidet er et yndet utfartssted i Tromsø, sommer som vinter. I rimelig avstand fra byen drar området både fastboende og turister. Her er terreng som passer for store og små, for de som vil holde seg i mer flatt lende, og for de som vil til fjells. Kommunen har lagt til rette for friluftsliv, med avkjøringer og parkeringsplasser, men man har også vært klar over at manglende mobildekning er en beredskapsmessig utfordring. I 2018 beskrev daværende ordfører Kristin Røymo situasjonen som uholdbar.

Det har dessverre vært flere ulykker i fjellene rundt Kattfjordeidet, der liv har gått tapt. Den dårlige mobildekningen har vært et vedvarende problem for redningsarbeidet.

Beredskap betyr at man er forberedt på at det kan oppstå kritiske situasjoner og at man kan håndtere dem på en måte som reduserer skadevirkningene. Mobildekning og mulighet til blant annet å kunne varsle, er en kritisk faktor i all beredskap.

Pengemangel er dessverre et konstant problem for Tromsø kommune, men ingen unnskyldning for manglende prioritering av et sikkerhetsmessig viktig politisk vedtak.