Skoleåret i år startet virkelig med flagget til topps når vi elever og lærere på Langnes ungdomsskole fikk besøk av selveste statsministeren, Erna Solberg, på første skoledag. På grunn av koronatiltak ble kun en gruppe elever fra skolen valgt ut til å møte statsministeren, og jeg var en av de heldige. Vi var alle yr av spenning, ærefrykt og glede når vi kom inn gjennom skoledørene på første skoledag, etter vår to måneder lange ferie.

Rektor hadde bedt oss komme en time før vår hedersgjest, og ga oss derfor litt tid til å samle oss og gå gjennom opplegget. Hun prøvde som best hun kunne å roe oss og svare på de engstelige spørsmålene våre, og måtte flire litt da en spurte om ikke Erna Solberg kunne synge bursdagssang til ham. Når hun nevnte at media og pressen kom til å være der, gikk det et rykk gjennom forsamlingen, og når fruktkopper og kullsyrevann ble satt frem og personer begynte å stimle til, skjønte vi at dette var alvor. Til slutt var tiden kommet og to av de andre elevene og jeg ble med rektor utenfor inngangen for å ta imot besøket. For hver bil som kom dro vi inn et ekstra langt pust og til slutt steg Erna Solberg ut av en av de innkommende bilene. Vi tok henne imot, introduserte oss og fulgte henne inn før vi tok plass blant de andre elevene, med hjertet pumpende i brystet. Trine Lill Jensen og de andre basekoordinatorene, et par titalls elever, damene fra administrasjonen, lokale politikere og en masse fotografer og journalister var nå samlet i skolens amfi med rektor Berit-Ingrid Aasmo og statsminister Erna Solberg i spissen.

Rektor startet med å holde en tale hvor hun ønsket statsministeren velkommen og forklarte og presenterte skolen vår. Langnes ungdomsskole er en av de få ungdomsskolene i landet med et basesystem. Det vil si at istedenfor klasser har vi baser hvor elever fra 10., 9., og 8. trinn er samlet og har undervisning i lag. På Langnes er vi delt opp i syv baser med rundt 60 elever på hver base, og hver av basene består av to klasserom, fire grupperom og et fantastisk lærerteam. I timene er hver base delt i to på tvers av de tre trinnene, med rundt 30 elever på hver deling. Skolen legger mye vekt på fremgang og progresjon og har derfor lite fokus på tall-karakterer, og sosial trivsel og kunnskap er høyt prioritert.

Erna taler til oss etter rektor er ferdig. Hun forteller mye om hvordan Høyre vil innføre mer yrkesrettet fag allerede i ungdomsskolen og hvordan tilpasning for enkeltindividet, nøye oppfølging av elevene og videreutdanning av lærere er saker de vil fokusere på for å bedre den norske ungdomsskolen. Alt dette inngår i Høyre sin nye ungdomsskolereform som skal sørge for mindre frafall og fravær i ungdomsskolen og økt lyst og engasjement til videre skolegang.

Når jeg sitter og hører på talen din, Erna, får jeg et sterkt inntrykk av at dere i Høyre mener det er viktig å tilpasse oppgaver og fag til enkeltindividet, noe som stemmer godt overens med Langnes sin skolepolitikk. Vårt slagord: “å skape rom for hele mennesket”, legger et grunnprinsipp for skolens tankegang og idealer om å gi plass til enkeltindividet. Å tilpasse og kartlegge behovet til elever med alle faglige kompetansenivåer er noe vi på Langnes fokuserer på, og noe baseordningen vår legger til rette for. Gjennom de tre forskjellige trinnene får vi tre naturlige kompetansenivåer, og her er lærerne flinke til å plassere elevene ikke bare etter alder, men også etter evner. På den måten får vi elever oppgaver passende til våre evner, uten å måtte bli filtrert ut fra resten av gruppen. Lærerne på vår skole har også både høy faglig og pedagogisk kompetanse og vil definitivt innfri den standarden på lærere du ønsker.

Hvor vår skole strider imot din politikk, Erna, er med den strenge kartleggingen og det høye karakterpresset dere mener er nødvendig for å forbedre ungdomsskolen. På Langnes er sjeldent fokuset til oss elever og lærere på tallet som er skrevet nederst på siden av en tilbakelevert tekst, men på de nøye gjennomtenkte ordene skrevet i margen. Det er nemlig her vi elever lærer og forstår våre styrker, svakheter og utviklingsområder. Den skriftlige tilbakemeldingen blir satt langt høyere enn et stumt tall. Nå lurer du muligens på om dette ikke etterlater oss elever i villrede om vår faglige kompetanse? Svaret er nei. Siden lærerens tilbakemeldinger inneholder en av tre måloppnåelser; svak middels og høy, klarer vi elever selv å kartlegge hvor vi ligger.

De sidene med Langnes som du kanskje også kan bite deg merke i, Erna, er de sosiale ferdighetene og det gode skolemiljøet Langnes dyrker blant elevene. I tillegg til at lærerne følger oss elever like nøye opp sosialt som faglig, er også basesystemet en viktig faktor for å styrke vår trivsel. Ved å omgås med elever på forskjellige aldre får vi en større sosial kompetanse og skillene mellom minst og eldst falmer. For flere kan denne formen for skole selvfølgelig også være skremmende, men en venner seg fort til den. Grunnen til at jeg synes det er viktig å poengtere dette er at sosial kompetanse og trygghet ofte er like viktig som faglig kompetanse og trygghet når en prater om frafall og fravær fra skolen. Spesielt i ungdomsårene er den sosiale og psykiske faktoren ved skolen minst like viktig som den faglige, og det er derfor viktig å styrke ens sosiale kompetanse i tillegg til den faglige. For trives en ikke på skolen, trives en ikke på skolen og det er lite algebra eller franske gloser kan gjøre for å endre det.

Godt valg, Erna.