Gå til sidens hovedinnhold

Misforstått modernitet?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nordlys gir på lederplass torsdag 27. mai støtte til kommentaren til professor Trude Moldenæs og førsteamanuensis Hilde M. Pettersen ved UIT: «Tromsø – kommunen som skjemmes over å være kommune», publisert i Nordlys.

Vi slutter oss ubetinget til begge disse to kommentarene. Det er svært bra at det blir en større offentlig debatt før kommunedirektøren og kommunestyret skal ta beslutning høsten 2021 om vegen videre. Tromsø kommune er den viktigste organisasjonen, institusjonen og forvaltningsorganet for befolkninga i Tromsø fra vogge til grav. Mange tusen mennesker jobber daglig i denne store driftsorganisasjonen for velferd på alle sentrale områder for befolkninga. Kommunen er en merkevare som etter Rødts oppfatning skal og må framsnakkes, og ikke gjemmes bort.

Rødt er ikke medlem i formannskapet. Formannskapet 19. mai godkjente, med ordførerens dobbeltstemme, den nye logoen til Tromsø kommune, med en «digitalisert» rein, og fjernet ordet «kommune». På nettsidene til Tromsø kommune er det nå en logo med den nye reinen og «Tromsø». Oppgradering og oppdatering av nettsidene til organisasjoner, bedrifter og kommuner skjer jevnlig. Sist Tromsø kommune gjorde det var i 2015. Det som skjer nå er imidlertid noe langt mer omfattende, og med klare politiske, både over- og undertoner.

Derfor ba Rødt ordføreren i spørretimen i kommunestyret 26. mai gi en mer utdypende forklaring på endringa av logoen. I de overfornevnte kommentarene henvises det til dette utsagnet fra kommunedirektøren som begrunnelse for endringa; at «en enkel brukertest viser at innbyggerne ikke har så gode assosiasjoner til ordet kommune». Denne formuleringa står for øvrig i saksframlegget. Men det er en enda viktigere formulering i saksframlegget som synliggjør den politiske vurderinga som ligger bak endringa. Hvor gjennomtenkt denne begrunnelsen er, og i hvilken grad den er diskutert i AP, SV, SP og MDG, vites ikke. Forhåpentligvis er det en misforstått modernitetstenking. Men ordføreren forsvarte imidlertid, og gjentok den, i sitt svar til Rødt i kommunestyret. Om hele den politiske ledelsen står bak dette standpunktet er det etter Rødts vurdering svært urovekkende.

Begrunnelsen i saksframlegget er nemlig denne: «I logoen bruker vi kun Tromsø – ikke Tromsø kommune. Dette har vi gjort for å tydeliggjøre Tromsø som ett fellesskap og én aktør, som et ledd i arbeidet med å bygge en klarere Tromsø-identitet.» Ordfører Gunnar Wilhelmsen utdypet dette med at det skulle uttrykke inkludering av all privat, frivillig og offentlig virksomhet i Tromsø. Det ble også vist til at noen andre kommuner også hadde fjernet «kommune» fra sine kommunevåpen og logoer.

Det kan sikkert også gjennomføres en diskusjon om «heraldikken», og den nye grafiske presentasjonen av reinen i kommunevåpenet; den har jo blitt stadig slankere etter den første utgaven i 1894, og nå; noen tynne streker. Men det er langt viktigere å gjennomføre en grundig diskusjon om det politiske innholdet i fjerninga av «kommune» i presentasjonen av Tromsø kommune. Står SV, AP, SP og MDG inne for endringa, og begrunnelsen for den?

Kommentarer til denne saken