Jeg er enig med innlegg i Nordnorsk debatt - det misbrukes samferdselpenger over en lav sko i Oslo-regionen.

Fornebu er dessverre bare ett grelt eksempel på hvordan pengene renner ut av fellesskapets kasse. Sist ut er nå "Snarøen"-banen, som det kalles lokalt, hvor Oslo-ordfører Raymond Johansen fra Ap skal få overført midler fra statskassen på flere «Mong» ( 1 Mong = 5 Milliarder ).

I stedet for å beholde en vel fungerende buss og buss/tog løsning, skal det nå bygges "state of the art"-stasjon(er) under fjellet til Norges best betalte direktører fra Equinor, Telenor, Aker Solutions, etc. etc. Les mer her.

Dette er misbruk av fellesskapets skattekroner.

Firmaene som har bygget og ligger på den gamle flyplass-tomta bør ha mer enn nok resurser til å betale for sitt eget prestisjeprosjekt, å gå "tørrskodd" fra kontoret til boligen i Oslo beste vest.

Om bedriftsledelsen i Norges mest internasjonale selskap hadde satt egen økonomi framfor egen prestisje, så ville de bygget sine nye hovedkontorer på Oslo Airport Gardermoen, hvor alle internasjonale fly lander og tar av. I stedet for å «plage» alle sine viktige internasjonale forbindelser 58 km tvers gjennom Oslo-trafikken med et 10 talls bomstasjoner.

Og attpåtil tvinge Ola og Kari Nordmann til å betale for direktørenes prestisjeprosjekt.

Nå reagerer sikkert alle som har kjøpt ny OBOS-leilighet på Fornebu gamle flyplass og som har gledet seg til å ta T-Banen i stedet for både tog og buss inn til Oslo.

Men dessverre, det var et valg å ta ved kjøp av bolig ved Oslofjorden, i stedet for på Jessheim som i dag er den nye flyplass-byen i Norge.

I tillegg til Fornebu-banen, kan nevnes ny E18 motorvei tvers gjennom Oslo, i stedet for over Hurumlandet til Ski og Stockholm.

Ny jernbane til flere 10-talls milliarder over 1000-vis av mål med Norges beste matjord og kvikkleire områder, i stedet for å følge E6 fra Oslo til Gøteborg.

Etc. etc...

En hodeløs bruk av felles skapets kasse for å tilfredsstille direktører, investorer og ikke minst ordførere i sine egne prestisjeprosjekter.

Husk ordspråket: «Herreløse penger har ingen verdi!»