Historieprofessor og fast spaltist i Morgenbladet, Kjetil Ansgar Jakobsen har bl.a. skrevet om investeringsprofilen i Støre-regjeringens distriktsprofil-budsjett.

I Oslo vil man, hvert år, i tiåret som kommer, bruke milliarder av kroner til nye kontorer for statlige ansatte i det Nye Regjeringskvartalet. De som har sett på økonomien i prosjektet og forventet kostnadsutvikling fra plan til ferdigstillelse, sier at dette vil kommer opp mot hundre milliarder kroner; om det da noen gang blir helt ferdigstilt.

Men dette er bare en del av alle milliardene til prosjekter i hovedstaden. Nevnes kan det såkalte sikringsprosjektet på Hammersborg og utvidelse av E18, som i tillegg til Regjeringskvartalet vil spise et titalls milliarder. Ett er i alle fall sikkert; det neste tiårets investeringer i Oslo vil legge en klam hånd over, og sette en effektiv stopper for godt begrunnede prosjekter; spesielt nordover i landet. (Men selvfølgelig ikke stopp for nye flyplasser i Nordland, det sørger nok fiskeriministeren for)

Hvor mange prosjekt kunne i stedet vært satt i gang på E6 mellom Fauske og Narvik og flere områder i Troms fylke? Å møte et digert vogntog i smale, halvmørke tuneller eller på smale vinterveger i Nord Norge, burde vært obligatorisk både for statsministre, finansministre og samferdselskomiteer!

Og når det gjelder Nord-Norgebanen, er den selvfølgelig alt for kostbart å bygge for de som sitter på sine «høye seter» i Oslo.

Er det noen som vet hvor mange ganger det har blitt lovt fra talerstolen på Stortinget at vegene i nord skal oppgraderes som kompensasjon for manglende jernbane, som de også påstår vil gå med underskudd? Men nå vet vi at nye private aktører som har starta opp med frakt på jernbanen, har gått med overskudd allerede det første året etter oppstart.

I hovedstaden vil altså flertallet på Stortinget samle hele regjerings-byråkratiet på ett sted, fordi; det skal bli så trygt! Når vi ser på krigen i Ukraina og bombingen der, nå spesielt med droner, kan vi vel heller si at det legges godt til rette for å kunne tilintetgjøre hele statsforvaltningen på noen sekunder. Hvor naiv går det egentlig an å bli?

Det sikreste vil selvfølgelig være å spre byråkratiet til flere lokaliteter.

Nå er det nok ingen som forventer at de smarte politikerne på Stortinget, vil gå tilbake på sine vedtak, dvs. «miste ansikt» og avslutte denne vanvittige bruken av statens midler på dårlige begrunnede prosjekter i hovedstaden (eller for den saks skyld), andre steder i landet.

Samferdselspolitikken styres på godt og vondt av lokale interesser, mens de nasjonale settes til side. Ansvaret for at det tas hensyn til nasjonale interesser ligger hos staten, men det har de to-tre siste regjeringene tatt lite hensyn til, og putter heller milliardene i «hullene i Oslo sentrum.»