Tirsdag denne uka la YS fram det årlige Arbeidslivsbarometet, en undersøkelse hvor rundt 4000 arbeidstakere har blitt intervjuet om sin arbeidssituasjon. Her får vi et viktig pekepinn på trykket i norsk arbeidsliv.

Undersøkelsen viser flere positive funn. Norsk arbeidsliv er for en stor del tilbake til normalen etter to år med pandemi, og sysselsettingen er høy. Ansatte er mindre bekymret for å miste jobben enn de har vært på mange år, og oppslutningen om fagforeningenes betydning og rolle er høy.

Likevel er det flere funn som gir grunn til bekymring. Som at flere er utslitt etter jobb og opplever en dårligere jobb-hjem balanse enn under pandemien, og at folks tilfredshet med jobben er på laveste nivå siden 2014. Det er i store ulikheter blant ulike yrkesgrupper når det gjelder opplevelsen av fleksibilitet i jobben, som mulighet for hjemmekontor og fleksitid.

Særlig bekymringsverdig er tallene som viser at 8 av 10 av personer som er ansatt i en midlertidig stilling, egentlig ønsker seg en fast ansettelse.

Det å være fast ansatt gir en grunnleggende trygghet i hverdagen. Å være ansatt i en midlertidig stilling gir også dårligere muligheter til å etablere seg, ta opp boliglån og komme seg inn på boligmarkedet.

For Arbeiderpartiet er det et viktig mål at alle som ønsker det skal ha mulighet til en hel, fast stilling. Midlertidige ansettelser skal være et supplement for å dekke midlertidige behov, og ikke brukes som en bemanningsstrategi for å gi arbeidsgiver større fleksibilitet.

Derfor har regjeringen nå fjernet den generelle adgangen til å ansette midlertidig, som Solberg-regjeringen innførte i 2015. Høyresiden argumenterte med at man med dette ville gjøre det lettere for utsatte grupper å få innpass på arbeidsmarkedet. Kartlegginger viser imidlertid at dette ikke har vært tilfelle.

At vi nå fjerner den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, er bare ett skritt i kampen for et mer velordnet arbeidsliv.

I høst skal Stortinget behandle forslag fra regjeringen om å styrke retten til heltidsstilling, samt innstramninger i regelverket for innleie fra bemanningsforetak. Dette vil også være viktige bidrag til å sikre flere muligheten til en fast, hel stilling.

Arbeiderpartiet gjennomfører storrengjøringen av arbeidslivet fordi enkelte ansatte er utsatt, og fordi alle fortjener et godt arbeidsmiljø. Selv om pilene viser riktig vei for norsk arbeidsliv, er vi utålmodige på vegne av alle de som står opp hver eneste dag og møter en utrygg og uforutsigbar arbeidshverdag. Alle fortjener en trygg jobb og en inntekt å kunne leve av. Det er vår viktigste jobb å sørge for.