Messe for verdighet er en markering av FNs internasjonale dag for bekjempelse av vold mot kvinner. Gjennom samarbeidet rundt denne årlige gudstjenesten vil Amnesty International i Tromsø løfte fram stemmen til 27 år gamle Netsai.

I mai 2020 ledet Netsai og to andre kvinner en demonstrasjon mot myndighetene i Zimbabwe i hovedstaden Harare. Netsai og de to andre mente at myndighetene håndterte koronapandemien dårlig, og det var sult i landet.

De tre kvinnene ble arrestert og tatt med til politistasjonen. Derfra ble de bortført med sekk over hodet, tatt med til et ukjent sted og utsatt for tortur. To dager senere ble de funnet forlatt 87 km utenfor Harare. Myndighetene benektet bortføringen, og de har tiltalt kvinnene for å ha diktet opp både bortføringen, torturen og den seksualiserte volden de ble utsatt for.

Dersom Netsai og de andre kvinnene blir kjent skyldige i tiltalen, risikerer de mange år i fengsel. Men det eneste de har gjort, er å bruke sin rett til å ytre seg!

I et brev til presidenten krever Amnesty International at myndighetene i Zimbabwe:

  • frafaller alle anklager mot Netsai og de to andre medtiltalte
  • gjennomfører en uavhengig gransking av bortføringen og torturen, inkludert seksuelle overgrep

Gudstjenesten gir rom for refleksjon og tanker om hvordan vi som medmennesker kan hjelpe dem som opplever vold, overgrep og brudd på menneskerettighetene. Der kan du også signere brevet som sendes til Zimbabwes president. Du er da med på Amnestys globale kampanje «Skriv for liv», som er en brevskrivningsdugnad hvor mennesker fra hele verden bidrar til at det blir lagt press på makthavere som bryter menneskerettighetene.

Messe for verdighet er et samarbeid mellom Den norske kirke, Krisesenteret, Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep (SMISO), Kirkens bymisjon, Kirkens SOS, Kirkens Nødhjelp og Amnesty International.

Sted: Tromsø domkirke, onsdag 23. november kl. 19:00