Nordlys sin leder 22. august synes lærerstreiken er merkelig. Som streikende oppfatter vi det derfor som naturlig å bidra til å fjerne noe av den tåken var forhandlingsmotpart, KS, har satt seg fore å legge i denne saken.

La én ting være klart først: Det er ingen som er tettere på elevene, og som ønsker en avslutning av denne streiken mer enn oss. Vi vet hvilke konsekvenser denne streiken har, og vi skulle så gjerne vært den foruten. KS ga oss dessverre ikke noe valg.

Lederen i Nordlys peker på noen av de mest sentrale poengene KS stadig bruker skattepenger på å formidle. Det er i seg selv uvanlig at en arbeidsgiver opptrer slik, men de trenger nok all den hjelpa de kan få. Vi har fakta på vår side. Systematisk nedprioritering over mange år, samt en kontinuerlig devaluering av lærerutdanningas betydning i skolen er det KS har bedrevet. Vår opplevelse av situasjonen er selvsagt ikke i tråd med det som formidles bredt fra vår motpart i denne konflikten.

Ja, det er tre av 40 fagforeninger som har sagt nei til denne tariffavtalen. Etter vårt syn er det tall som i høyden er egnet til å tåkelegge dimensjonene denne streiken faktisk har. En fjerdedel av alle ansatte (i årsverk) i kommunene og fylkene er lærere. I fylkeskommunene alene er det nå bare en tredjedel av stillingene som har en avtale med KS, de resterende to tredjedelene av stillingene er besatt av lærere som nå er i konflikt. Alle de tre lærerorganisasjonene sa nei til årets meklingsresultat – helt uavhengig av hverandre. Det er med andre ord ikke noen få som har sagt nei. Det er mange.

Det er riktig at Utdanningsforbundet Oslo ikke i streik, men de har slett ikke takket ja til den avtalen vi andre har takket nei til. Oslo er et eget tariffområde, og de har åpenbart en arbeidsgiver som i større grad enn KS tar lærerne på alvor. De takket ja til et bedre resultat enn det tilbudet vi fikk fra vår arbeidsgiver.

KS kommer nok til å fortsette denne noe absurde kampanje mot egne ansatte. Vi skulle ønske de brukte pengene ved forhandlingsbordet, og ikke på annonsekampanjer hvor de forsøker å så tvil om et klart og tydelig streikegrunnlag.

Vi håper vår arbeidskamp fremstår som litt mindre merkelig nå.