I en leder i avisa Nordlys får NHO flere spørsmål fra avisa under overskriften "Merkelig fra NHO". Lederartikkelen lurer på hvorfor vi velger å jobbe sammen over fylkesgrenser og fortsatt holder oss med en regiondirektør for Troms, Finnmark og Svalbard.

Det er hyggelig at Nordlys vier NHO oppmerksomhet. Næringslivet er svært viktig for utviklingen i landsdelen og NHO akter å fortsatt spille en viktig rolle gjennom vårt regionkontor i nord.

Hadde Nordlys tatt en sving innom NHOs regionsider ville man sett at vi har jobbet på tvers av fylkesgrenser lenge. Hos oss har sammenslåtte fylker, uendrede fylker og fylker under oppsplitting det til felles at de har en geografisk inndeling som våre medlemmer mener tjener dem best.

Vi har over år styrket vår regionstruktur og jobber slik vi selv snakker: For et næringsliv som er grenseløst og som trenger løsninger på tvers av fylkesgrenser. Vi har derfor også etter den siste reverseringen av fylker beholdt NHO Viken Oslo, NHO Vestfold og Telemark og NHO Arktis. Vi gjør det fordi medlemmene gjennom sine valgte styrer har ment at det er det som tjener bedriftene best og fordi det gir oss en effektiv struktur og organisering.

I tillegg til gode råd om struktur melder Nordlys at NHO Arktis er et navn få opplever som attraktivt. Det finnes sikkert alternative navn som kunne vært egnet, men dekker man de to nordlige fylkene og Svalbard mener vi NHO Arktis passer ganske godt. Medlemsveksten vi opplever tyder også på at navnet neppe støter bort noen fra NHO.

Det er mulig den sene våren, en snørik mai og en (trolig) alt for kort sommer tærer på humøret til ledelsen i Nordlys, men at vi bor i arktiske strøk er jo et faktum og neppe noe vi bør underselge.