Fakken vindkraftverk består av 18 stk. 125 meter høye turbiner. Tirsdag 2. november skal kommunestyret i Karlsøy si ja eller nei til Troms Kraft AS sitt ønske om å utrede mer vindkraft med opptil 220 meter høye turbiner på vakre Vannøya.

Det er neppe noen som er mot aktivitet og arbeidsplasser, om det skjer på premissene til naturen og stedets egenart og verdi og man ikke slipper til spekulanter. Uansett hvordan man snur og vender på det, er Troms Kraft å betrakte som spekulant.

Det er å håpe at kommunestyret har nok kunnskaper om områdets verdi og velger å beskytte grunneiere og naboer mot tvang og traumer med støy, lysblink, iskast og ødelagt turområde som følger av vindkraft.

De siste årene har man sett mange slike grelle eksempler. Kommunestyrenes oppgave er å ivareta natur, helse og miljø i egne lokalsamfunn, å beskytte allmennheten mot spekulanter. Når en utredning om vindkraft først er satt i gang, så ruller systemet og ender med at konsesjon blir gitt.

Vannøya - unikt landskap ut mot storhavet

Kyststiene på Vanna ble etablert med start i Vannavalen slik at man vandrer inn i naturen, med ryggen mot vindkraftverket. Med kyststien blei Vannøya satt på kartet som reisemål. 10. september 2012 åpna HKH Dronning Sonja kyststien. Reklamen man fikk i sosiale medier, TV-program og medieoppslag var verd millioner. «Det er imponerende å se hva de har fått til!»

Følgene av Fakken vindkraftverk

25. september 2012 åpna fylkesmann Svein Ludvigsen Fakken I, se Vindparken Fakken åpnet. For Troms Kraft ble anlegget en stor økonomisk byrde. Andre konkrete resultater:

- Breie grusede veger og oppstillingsplasser og turbiner på Kvitnesheia - på reirplassene til fuglene og vinterbeitene til rein og elg
- Stegning av det kommunale vannverket i Vannvåg i flere år på grunn av forurensing fra anleggsarbeidet
- Konflikter og konkurser
- Et skjemmende steinbrudd i Kvalsberget
- Tungtrafikk og nedslitt fylkesveg

Større vedlikehold utføres av spesialfirma fra utlandet. Troms Kraft har også redusert beredskapen, slik at strømbrudd på øya varer unødvendig lenge. Vindkraftverket har ikke gitt øya stabil kraft.

Ordfører svarte ikke grunneierne

Troms Kraft har fått erverve landbrukseiendom i Stuvika oppover mot Valaheia. Kommuneledelsen anbefaler uten å konferere med berørte naboer, Troms krafts utredning.

Naboer og grunneiere mellom Vannvågen og Valen som frykter for drikkevatnet, for livskvalitet og helse, reagerte selvsagt sterkt, og inviterte kommunestyrerepresentantene til møte 10. oktober 2022. Bare én representant møtte og seks takka nei.

Ordfører Mona Benjaminsen svarte ikke, derimot stilte ho og fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (begge Ap) opp sammen med Troms Kraft AS og bladet Nordlys for å promotere selskapets planer på Vannøya.

"Her vil de utvide vindparken: – Vi har et økende kraftbehov" i bladet Nordlys 8.10.2022

"Økende kraftbehov" - til hva?

Det som ligger i det økte kraftbehovet man snakker om i politiske kretser, er gigantisk sløsing med kraft som eksport, elektrifisering av petroleumsindustrien, hydrogenfabrikker, bitcoinfabrikker (datasentra), osv.). Det er absurd å drive opp strømprisene og ødelegge natur og folkehelse for å skaffe kraft til undøvendig sløsing.

Kraftlobbyen jobber med store ressurser for å få gjennomslag. Å stå rak i dette presset og stoppe kraftsløsing, er en viktig oppgave og krever dyktige politikere. Det er politikerne som må sikre den dyrebare krafta som grunnleggende infrastruktur.

Verdiskaping basert på fisk og mat bør være jobb nr. 1 langs kysten. Fylkestingene i nord bør ha tollregimet som i dag straffer bearbeidet fisk øverst på sin arbeidslista, og ikke la seg forlede av kraftbransjens påfunn rundt kraft som vare for spekulasjon.

Vindkraft har følger for strømpriser og forsyningssikkerhet

Etter åpninga av eksportkablene i oktober 2021 og strømpriskrisa, ser vi at stadig flere bedrifter i sør må stenge Har kommuneledelsen forklart sammenhengen mellom strømpriskrisa, "fornybar-satsingen" og krisa i Sør-Norge og Europa? Er det noen som trur at strømpriskrisa ikke kommer til oss i NO4?

Kraftbransjen vil selge strøm, mest mulig. Troms Kraft har fått gi innspill til formannsskap og kommunestyre. I forrige runde var kommunestyret i likhet med mange andre, uvitende om følgene av vindkraft. I dag vet vi bedre.

Hvilke politikerne vil si “Vi må først og fremst sikre Vannøyas omdømme med unikt landskap, natur og folkehelse. Nå må vi ikke forhaste oss. La oss lytte til de som blir berørt og hvorfor de sier NEI til utredning (mulighetsstudie).