Arbeiderpartiet (Ap) og Jonas Gahr Støre varsler en ny Kvotemelding 2.0 som sin store fiskeripolitiske sak. Begrunnelsen for dette "er å få ro rundt fiskerinæringen". Det eneste Ap oppnår er å forlenge den uroen de mener er i næringen i dag. En kvotemelding 2.0 betyr mange år med nye utredninger og usikkerhet.

Kvotemeldingen, som ble vedtatt i fjor, er et resultat av mange år med utredninger, høringer og diskusjon basert på et behov for å forenkle og forbedre et komplisert system. Utredninger og kunnskap er viktig, men av og til må det tas beslutninger også, selv i vanskelige saker. Stortingets flertall vedtok derfor kvotemeldingen for å komme i gang med en nødvendig forenkling av reguleringene av norske fiskerier.

Usikkerheten som gjenstår

Om lag 50 prosent av alle fiskekvotene er strukturkvoter. Usikkerheten i næringen dreier seg spesielt hvordan strukturgevinsten skal refordeles når tidsbegrensningene begynner å inntreffe i 2027. I tillegg må dette sees i sammenheng med overgang fra hjemmelslengde til faktisk lengde som parameter på gruppeinndelingen. I disse to spørsmålene skal det gjøres utredninger og det skal skje i nær dialog med næringen.

Nå kan det vel sies at det eneste som alltid er sikkert i fiskerinæringen er at "mye" er usikkert – både vær, fisk og marked. Likevel går det ganske bra i norske fiskerier. Det betyr ikke at det ikke er områder vi kan bli enda bedre på, som for eksempel flere arbeidsplasser og aktivitet langs kysten, og i den forbindelsen tror jeg lønnsomhet og bærekraftig forvaltning av fiskebestandene er avgjørende. Det er det i dag.

Fordi det ikke finnes "enkle" løsninger i fiskeripolitikken hvor alle nødvendigvis er enig om alt, bør det søkes brede politiske løsninger i dialog med næringen. Det vi bidra til forutsigbarhet.

Aps svar er en ny kvotemelding

Ap har sammen med resten av opposisjonen gjort sitt ytterste for å "svartmale" situasjonen i fiskeriene mest mulig. Antageligvis er dette valgtaktikk, men kanskje også for å få fokus vekk fra at Ap ikke ønsker å svare med løsninger på de utfordringene som gjenstår. Jeg tror det handler om at Ap ikke vet hvordan dem skal løse de gjenstående utfordringene. For jeg har ikke hørt noe om hva dem ønsker å gjøre med f.eks. strukturgevinsten.

Det er tatt noen viktige beslutninger i kvotemeldingen. Derfor bør tiden nå brukes på å finne en bredest mulig enighet rundt refordeling av strukturgevinst og gode løsninger med hensyn til overgang til faktisk lengde i nær dialog med næringen selv.

Vi trenger ikke nå en fortsatt debatt om hvorfor det jeg mener er smartere enn det du mener. Vi trenger heller ikke en ny, bred kvotemelding. Det vi nå skal finne en god løsning på, er først og fremst hvordan strukturgevinsten skal refordeles når tidsbegrensningen begynner å inntreffe.

La oss først lytte til næringen, og så forsøke å få opplyst hvordan ulike løsninger vil virke. Deretter skal dette spørsmålet tilbake til Stortinget, når tiden er inne.

Jeg inviterer derfor Ap til å bidra til å gjøre den uroen de mener er i fiskeriene om til ro, ved å bidra til en konstruktiv debatt for å finne gode løsninger på de utfordringene som gjenstår, i stedet for det motsatte som en ny, bred kvotemelding vil medføre.