Gå til sidens hovedinnhold

Mer statlig olje- og gassforvaltning må flyttes til Nord-Norge

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I løpet av de siste 10 årene har det blitt gjort betydelige olje- og gassfunn i Nord-Norge, blant annet Johan Castberg-feltet som er under utbygging med planlagt produksjonsstart i 2022. Disse funnene skaper aktivitet, verdiskapning og arbeidsplasser i landsdelen vår.

Levert-rapporten som ble lagt frem av Kunnskapsparken i Bodø i august i år viser at det i 2019 ble levert varer og tjenester for fire milliarder kroner til petroleumsbransjen fra leverandørbedrifter i Nord-Norge. Den viser også at petroleumsaktiviteten i nord gir en sysselsettingseffekt på 3400 årsverk. Det gir skatteinntekter som er med på å finansiere velferden vår.

Men det er fortsatt potensiale for større lokale og regionale ringvirkninger av petroleumsaktiviteten i nord. Hvert år gir Oljedirektoratet ut en ressursrapport som skal gi en status og analyse av de langsiktige mulighetene og utfordringene det er for letevirksomheten på norsk sokkel. Rapporten viser at det er betydelige uoppdagede olje- og gassressurser på norsk sokkel, og at halvparten av de uoppdagede ressursene er lokalisert utenfor kysten av Nord-Norge.

Når ressursrapporten til Oljedirektoratet så tydelig viser at det fremtidige tyngdepunktet for norsk olje- og gassutvinning flyttes nordover, er det også naturlig at større deler av olje- og gassforvaltningen flyttes nordover. Men slik er det dessverre ikke. Staten har i dag 450 direkte ansatte i olje- og gassforvaltningen gjennom Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Petoro. Her er ikke Olje- og energidepartementet regnet med. Av disse 450 er det kun tre prosent som har arbeidssted i Nord-Norge, på Oljedirektoratets kontor i Harstad.

Jeg mener at mer av den statlige olje- og gassforvaltningen må flyttes til Nord-Norge. Det vil være i tråd med den fremtidige aktiviteten på norsk sokkel og det vil gi Nord-Norge større rom til å være med å definere norsk olje- og gasspolitikk. Staten kan lære av den nye forsvarssjefen, Eirik Kristoffersen. Da han tiltrådte som forsvarssjef var en av hans første ambisjoner å flytte flere av lederstillingene i Forsvaret fra sør til nord, nettopp for å gjenspeile dagens aktivitet og den fremtidige aktiviteten i Forsvaret.

Harstad som energihovedstad i nord har blant annet gode forutsetninger for flere statlige arbeidsplasser i olje- og gassforvaltningen.

Kommentarer til denne saken