Viser til mitt innlegg om juleevangeliet i Nordlys avisa iTromsø. Følgende tre personer, Oddmund H. Daleng, Sissel Lilleng og Oddmar Mathiassen, har på ulikt vis kommentert mitt innlegg, og dette er mitt tilsvar til de tre.

Til Oddmund H. Daleng:

Slik jeg leser ditt innlegg, så inneholder det for det meste ulike karakteristikker av undertegnede, som for eksempel at jeg er Messias, at jeg var tilstede under jomfrufødselen og at jeg er, sitat «primitivt selvopphøyet.» Og sannelig min hatt blir jeg ikke også utnevnt til å være profet.

Må dessverre skuffe Daleng med at jeg ikke kjenner meg igjen i noen av karakteristikkene, selv om jeg så gjerne skulle ha vært til stede under jomfrufødselen.

En profet er for øvrig en person som bringer videre et budskap fra en høyere makt/en guddom, en som forutsier hva som vil/skal skje. Til orientering: Ikke har jeg, så vidt jeg vet, kontakt med noen høyere guddom, og ikke kan jeg spå. Det jeg kan, er å si noe om fortiden, bygd på historiske kilder.

Dalengs innlegg rokker altså ikke ved mitt hovedpoeng: Det stemmer ikke at Jesus ble født den 24. desember, slik som prestene og kirka prediker. Med andre ord: Kirka og prestene lyver, og har løyet for det det norske folk i over 1000 år. En kirke som er så manisk opptatt av å representere «den ene, og fulle sannhet», bør etter mitt syn være de siste som benytter seg av løgner når de skal forrette sitt budskap.

Dessuten: Når man som Daleng har som utgangspunkt for denne debatten, at Jesus sin fødsel er, sitat «et enormt under» og en del av en «guddommelig plan», så lar jo dette seg ikke diskutere/debattere innenfor rammene av historisk relevans, enn si sunn fornuft. Det som er hinsides, er og forblir hinsides.

Til Sidsel Lilleng:

Du skriver at jeg er min fulle rett til å skrive at Jesus ikke ble født den 24. desember, men at jeg, sitat «ikke må fremstille dette som den eneste sannhet».

At det kan eksistere flere sannheter om det samme fenomen, er for så vidt en interessant filosofisk betraktning, men jeg ser vanskelig at ditt postulat kan gjelde for det vi her diskuterer.

For meg fremstår det heller ikke direkte tillitsvekkende at du som lærer, i årevis har vært med på å feilinformere dine elever om Jesus sin fødselsdag.

Til Oddmar Mathiassen:

Jeg har aldri skrevet, slik som du påstår, at prestene har «prentet» at selve datoen 24 desember er det sentrale i julefeiringa.

Derimot har jeg sagt at prestene i sine juleprekener, alltid har understreket at vi feirer julaften den 24 desember fordi det var datoen Jesus ble født. Feirer man bursdag, så feirer man bursdag, og den norske kirke feirer Jesus sin bursdag den 24. desember.

Det sentrale i kirkas julebudskap, slik jeg ser det, er Lukasevangeliet, og som jeg påpekte i mitt leserinnlegg, så har Lukasevangeliet lite med historisk dokumentasjon å gjøre, desto mere med eventyrets form og innhold. (Stjerna, englekoret og jomfrufødselen)

Det gjør selvsagt ikke saken bedre at «Store Norske leksikon» slår fast at forfatterne av Lukasevangeliet er ukjent.

Og bare for å understreke mitt poeng, så uttaler Anders Mathisen ved Det teologiske universitet i Oslo følgende: «Verken Matheus eller Lukas sine betraktinger om Jesus fødsel er sanne i den forstand at tekstene er historisk dokumentasjon».

Jeg er åpen for at både jeg, leksikonet og Mathisen tar feil, men ikke før det foreligger valid historisk dokumentasjon. Inntil da forbeholder jeg meg retten til å hevde at Lukasevangeliet tilhører eventyr-verdenen.