Gratulerer. Du får nå muligheten til å sette Nord-Norge på kartet. På en helt ny måte.

Politikere i regjering og storting har ikke klart dette. Å formidle betydningen av Nord-Norge, for Norge som nasjon.

Det norske folket har ikke forstått de verdiene som ligger nedfelt i nordnorske tradisjoner generelt, og i den samiske tradisjonen spesielt. Hele Nord-Norge - og hele Norge - har vært avhengig - og er avhengig av denne kulturen som grunnlag for all virksomhet. Kulturen gjennomsyrer alt som foregår i Norge.

Å definere denne kulturen som bare tilknyttet Nord-Norge, er derfor totalt feilaktig. Alle enkeltpersoner, grupper og organisasjoner har arvegods fra nord.

Utgangspunktet for denne kulturen er de naturressursene som ble utnyttet av samene og annen naturressursbasert befolkning. Norge må nå oppgradere sitt forhold til betydningen av denne kulturen for hele landet.

Dette gjøres mest forståelig for folk flest og Stortinget ved en oppgradering av Finnmark fylkes posisjon.

Startsignalet er gitt.