Lederen i Nordlys etterlyser 21. april mitt standpunkt om Nord-Norgebanen. La meg være tydelig: Jeg er for mer bane i Nord-Norge.

Nord-Norge trenger jernbane, som resten av landet. Godstransport, reiseliv og ikke minst den nordnorske eksportnæringen vil bære og forsvare pengebruk i milliardersklassen for å få det til. Litt "fordi vi fortjener det", litt fordi "det er Nord-Norges tur nå" men mest fordi fremtiden i nord krever det.

Vi behøver mer jernbane i Nord-Norge. Vi trenger bedre og tryggere veier i Nord-Norge. Vi trenger flyplasser og havner i Nord-Norge. Og vi skal ikke velge bort det ene til fordel for det andre – hverken i nord eller sør. Basert på kunnskap og klokskap skal vi bygge infrastrukturen vi trenger.

Stortingets vedtak og særlig Arbeiderpartiets populistiske piruett, er derimot kun et spill for å kapre velgere. Nord-Norge får ikke infrastrukturen vi trenger gjennom stortingspolitikere som trekker jernbanetraseer med fargeblyanter. Å bygge jernbane i Nord-Norge er en monumental utfordring teknologisk som økonomisk. Et godt eksempel er Tysfjorden. Denne ville vakre fjorden skjærer inn i landet nesten helt til Sverige med bratte fjell som stuper ned på hver side. Eneste mulighet å komme seg fra nord til sør på norsk jord er en fottur langs svenskegrensen. Er det her allvitende stortingspolitikere fra SV, Sp, Frp og Ap skal legge jernbaneskinner? De samme politikerne som har gjort vedtaket, må nå svare på hvordan banen skal bygges og hva det vil koste. Eller er det slik at Nordlys ønsker seg politikere som gjør vedtak uten plan og pris?

Vi kommer ikke til å lykkes med å få resten av landet til å stille opp med de milliardene Nord-Norge trenger, uten faglig og saklig grunnlag. Landets fremste eksperter har allerede fått oppdraget fra regjeringen å utarbeide dette grunnlaget. Konseptutvalgutredningen altså KVUen, skal gi oss de svarene vi trenger for å velge rett for Nord-Norge. Storslått natur, avstander og spredt befolkning, krever mye av transportsystemet vårt. Vi må derfor ha mer kunnskap om utfordringene et fremtidsrettet transportsystem skal løse for befolkning og næringsliv. Hva skal vi frakte, hvor og på hvilken måte? Hva med jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes? Jernbane mellom Tromsø og Narvik?

Nordlys har rett i at Hareide støtter nordnorske jernbaneskinner. Nordlys påstår derimot feilaktig at Hareide vil vi i skal velge mellom vei og bane. I likhet med resten av landet trenger Nord-Norge både vei og bane. Svaret er ikke vei over alt og heller ikke bane over alt. Det må bygges vei der det er klokt, og bane der det er klokt. Jeg vil oppfordre Nordlys til å se helhetlig på samferdsel for hele Nord-Norge. Det vil være et verdifullt bidrag til debatten. Det blir ikke en meter mer vei eller bane av pressens hodeløse jubel til opposisjonspolitikere som bruser med fjærene noen måneder før valget.

Og jeg bidrar gjerne i debatten. Jeg kan betrygge Nordlys om at både Hareide og hans statssekretær er tilhenger av nordnorske jernbaneskinner. Men KrF og resten av regjeringen overlater populistiske utspill og forhastede vedtak til opposisjonen. Også i valgår!