Det er varslet fra Haag-domstolen at Ratko Mladics endelige dom vil bli avsagt den 8. juni 2021.

Den tiltalte krigsforbryteren, tidligere bosnisk-serbiske hærkommandør Ratko Mladic, hadde i 16 år vært på rømmen fra anklager om folkemord, da han ble arrestert i 2011.

I 2017 ble Mladic, også kjent med kallenavnet “Slakteren fra Bosnia”, funnet skyldig av FNs straffedomstol for det tidligere Jugoslavia (ICTY) for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Han ble dømt til livstid i fengsel.

ICTY-domstolen fant at Mladic begikk forbrytelsene ved å delta i fire kriminelle virksomheter: Den første var rettet mot permanent fjerning av bosniske muslimer (bosnjaker) og bosniske kroater fra områder i BiH som bosniske serbere hevdet rettigheter til. Den andre var å spre terror blant sivilbefolkningen gjennom en kampanje for skyting og bombing. Den tredje hadde som mål å eliminere bosniske muslimer (bosnjaker) fra Srebrenica, mens den fjerde å ta FNs fredsbevarere som gisler for å forhindre at NATO utførte luftangrep på bosnisk-serbiske militære mål.

Både forsvaret og påtalemyndigheten anket avgjørelsen i 2017, hvor rettssaken fant sted i ICTY.

Mladics forsvarere anket for frifinnelse, mens påtalemyndighetene også ønsket at han ble dømt for folkemord i seks andre byer/kommuner (Prijedor, Kljuc , Sanski Most, Foca, Vlasenica og Kotor-Varos ). Anken blir behandlet i The Internasjonal Residual Mechanism of the Criminal Tribunal (MICT), etter at ICTY ble oppløst i 2017.

Det nærmer seg Mladics endelige dom, og vi overlevende ofrene fra Bosnia, spesielt fra Srebrenica som meg, er veldig nervøse og meget bekymret for hvordan dommen blir. Bekymringen kommer fra det faktum at alle medlemmer av tidligere rettsanklagekammer ble byttet ut i ankeprosessen til Mladic. Endringene skjedde på initiativ og i regi av Russland som åpenbart støtter serbere.

Det som bekymrer oss mest, er at presederende dommer for den nye rettssaken er Prisca Matimbe Nyambe, som i en tidligere rettssak (Zdravko Tolimir) uttalte at det ikke skjedde folkemord i Srebrenica, og at dommer Jean Claude Antonetti støttet Nyambes holdninger fullt ut.

Hva om MICT på denne bakgrunn forbereder en helt uventet dom mot krigsforbryteren Ratko Mladic? Det må ikke skje! Enhver straff må være betimelig, rettferdig og lærerik.

Som offer ønsker jeg rettferdighet. Men for å oppnå rettferdighet, kreves mye mer enn det Haag-domstolen kan utrette. Dessverre er det slik at rettferdighet i vårt samfunn fortsatt behandles som et ideal og noe vi bare kan håpe på. Det er på tide å endre logikken i forhold til krigsforbrytelser og beskytte ofrene - ikke gjerningsmennene. Alle nåværende og potensielle forbrytere overalt i verden bør bli forvisset om at deres forbrytelser vil bli straffet.

Det vil vært et stort tap for både ofrene og verdens rettferdighet, hvis Ratko Mladic, som orkestrerte både folkemord i Srebrenica og mange andre grusomme forbrytelser i flere byer/kommuner i Bosnia, ikke får en straff som står i forhold til forbrytelsene. Det forventes at Mladics får en dom som reflekterer sannhet og rettferdighet, uten politiske hensyn.

Personlig mener jeg at ingen straff er for hard for slakteren fra Srebrenica, Mladic, og hans overordnende ideolog, Karadzic.

[email protected]