Norges arktiske universitetsmuseum fyller 150 år i 2022. Museet ble etablert som et landsdelsmuseum i 1872 under navnet Tromsø museum og hadde sine første lokaler i Baptistmenighetens hus. Fram til museet fikk egne lokaler var ikke åpningstidene all verden, i 1883 hadde museet åpent bare hver søndag mellom 15 og 17. Siden den gang har museet blitt en del av universitetet og skiftet navn til Norges arktiske universitetsmuseum.

I dag har vi har åpent alle dager på en rekke visningssteder i Tromsø: universitetsmuseet på sør-Tromsøya, Tromsø arktiske alpine hage i Breivika, og Polarmuseet og MS Polstjerna i sentrum. Nærmere 200 000 publikum besøker oss årlig.

Ifølge formålsparagrafen skulle museet fra starten «drive så vel forskning som folkeopplysning innenfor både naturvitenskap og kulturhistorie vedrørende så vel Nord-Norge som tilstøtende arktiske strøk». Arbeidet med å etablere og utvikle vitenskapelige samlinger stod sterkt fra starten av og har resultert i at universitetsmuseet i dag har en hybrid samling av ca. 2 millioner gjenstander fra natur og kultur i våre utstillinger og magasiner. Vi tar vare på samlingene våre for å gi et blikk inn i fortida – men og for å undersøke forhold i fortida som vi har bruk for å vite mer om, i framtida.

I løpet av jubileumsåret byr vi på 150 arrangementer for store og små. Årets nye utstillinger favner bredt og gir publikum innblikk i ny forskning og speiler museets mangfoldige virksomhet og tar opp tema om: kvener, kval, krig, klær og kjeks.

I januar åpnet vi utstillingen Tuulessa – I vinden, basert på et forskningsprosjekt ved UiT Alta om kvensk kultur i dag. I februar stilte vi ut kvalkranier fra vår samling av innsamlede kvalskjeletter fra museets tidlige periode. I mai åpnet vi i samarbeid med historikere fra UiT krigsutstillingen «Hvem er du når verden brenner?» med nye perspektiver på 2. verdenskrigs innvirkning på Nord-Norge. Universitetsmuseet feirer også sammen med Tromsø Husflidslag som har sitt 100 års jubileum i år, ved å sette fokus på klær og kvinnehistorie i utstillingen «Dugnad i veven». 2022 er også skeivt kulturår og vi er stolte av å kunne bidra med et skeivt blikk på den heteronormative polarhistorien gjennom en utstilling på Polarmuseet som blant annet tar utgangspunkt i en kjeks.

Arbeidet med nytt bygg for universitetsmuseet er avgjørende for museets nye 150 år. Norges arktiske universitetsmuseum spiller en viktig rolle innen forskning på, og bevaring av den nordlige natur- og kulturarven – og ikke minst formidlingen av den! I tillegg til et nytt bygg som kan ivareta våre samlingers tekniske behov for oppbevaring for framtida – ønsker vi oss et bygg i sentrum som har rom til at vi kan bidra til samfunnet med forskningsformidling, forundring og engasjement for nord!

Mens vi venter på nytt museumsbygg skal vi søndag 16. oktober feire museets 150-års dag. Vi invitere hele Nord-Norges befolkning til å feire sammen med oss. Vi lover en bursdagsfest for alle små og store – med kaker, krummelurer, kunst og kunnskap!