Greenpeace, Natur og Ungdom og seks unge klimaaktivister klaget i fjor inn dommen i klimasøksmålet fra Høyesterett inn for menneskerettighetsdomstolen.

Vi mener at mer oljeleting i Arktis, midt i en klimakrise, er brudd på artikkel 2, 8 og 14 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Disse delene av konvensjonen omhandler retten til liv, retten til privatliv og retten til å ikke bli diskriminert. Menneskerettighetsdomstolen har tidligere ment at retten til liv også innbefatter retten til å ikke bli utsatt for miljøskade.

En dom i klimaets favør vil ha store konsekvenser for norsk oljevirksomhet. Det ville være første gang menneskerettighetsdomstolen slår fast at ny oljeboring er brudd på menneskerettighetene.

En slik dom vil norske myndigheter måtte ta innover seg, og den vil være en rettesnor for fremtidige klimasøksmål i både norske og andre europeiske domstoler i årene som kommer.

Konsekvensen kan bli at at politikere som ikke hører på forskerne tvinges til handling.