"Mennesker, ikke millioner", het Erna Solbergs bok for 10 år siden.

Snart er det en millioner mennesker, Solberg - pensjonister. De er en verdi større enn valutaen. De er ikke en eldrebølge, men tvertimot en viktig bølge å surfe på. Der finnes så mye kunnskap og erfaring, en kjempeviktig ressurs som det må lyttes mer til.

At Norge er unikt, blir konklusjonen i mange internasjonale rapporter. Hvor viktig blir det da ikke derfor å bevare Norges kultur og historie? Det er faktisk mer viktig enn å gå til valg alene på bompenger, selv om vi mener "bompengeavgiften bør fjernes, veier bør finansieres gjennom statsbudsjettet" også – sitat handlingsprogrammet.

Pensjonistpartiet bygger sitt arbeid på norsk kulturarv, grunnlovens og rettstatens prinsipper og på en styrking av folkestyret. Føler ikke veldig mange seg hjemme i akkurat disse ordene? Kjerneverdiene som snart 1 million pensjonister har i ryggmargsrefleksene. Det partiet bygger sitt nevnte arbeid på, er så viktig at det burde henge i ramme i ethvert hjem.

Vi håper høstens valg viser et resultat av vi blir hørt – at vi blir synlige, så stem Pensjonistpartiet denne gang, og la partiet komme inn på Stortinget.