Lederen i lørdagens «Nordlys» hadde tittelen «Elektrifisering av norsk sokkel må stanses». Jeg er helt enig, dette må være det nærmeste man kommer galskap satt i system. Mitt bidrag her er å gi noen tilleggsargumenter til lederen.

I dag drives virksomheten på sokkelen (bortsett fra Utsira som er elektrifisert) av gass fra feltet selv. Hvis anlegget elektrifiseres reduseres ikke verdens utslipp med noe som helst. Forskjellen er at gassen som ikke brukes på norsk sokkel, blir eksportert til kontinentet hvor utslippene av den samme gassen er like store. Dette har imidlertid en negativ sideeffekt. Iflg Hogne Hongset («Klimaprofitørene») vil strømmen til norsk sokkel som nevnt erstatte gasskraft. Hvis den samme strømmen blir eksportert til Tyskland, vil den erstatte kullkraft. Kullkraft har dobbelt så stort utslipp som gasskraft! Norges klimaregnskap bedres, Tysklands forverres, mens verdens klimautslipp blir større. Og det er verdens utslipp klimaavtalen dreier seg om.

Men merutslippene stopper ikke her. Det skal investeres for mellom 50-60 milliard (mrd) kroner i denne elektrifiseringen. Iflg SSBs klimaregnskap skal alle utslipp telles med. Til sammen består det av 9 poster hvorav bygging, vedlikehold og drift (pluss destruksjon/opphugging av installasjonene) er store bestanddeler. For jernbane (se hurtigtogmeldingen) utgjør disse utslippene ca 67 % mens fremdriften bare står for 33 % av utslippene. På 70-tallet ble det gjort undersøkelser av miljøutslipp fra investeringer på generell basis. Konklusjonen var rimelig enkel: Jo dyrere investeringen blir, jo større blir utslippene. Vi kan derfor konkludere med at utslippene vil bli enorme, og de er ikke med i regnskapet! Slik kan man lure både seg selv, FN og verden!

Elektrifiseringen av norsk sokkel vil, iflg flere kilder, kreve 14 TWh av Norges produksjon av vannkraft på til sammen ca 130 TWh. Iflg Hongset ønsker kraftbransjen å øke strømforbruket i Norge. Det skal skje med a) mer elektrifisering av Norge, 2) såkalt ny industri (bitcoin, batterifabrikker, hydrogenfabrikker etc) og 3) stoppe ENØK-tiltak. Dette kommer i tillegg til de 14 kablene som er bygd utelukkende for eksport/import. Hvis denne bransjen får det som den vil, kan vi trygt regne med skyhøye priser på strøm i Norge, samt unødvendig utbygging av elektrisk kraft og nett!

Oljeindustrien ønsket ikke elektrifisering av sokkelen. Men så kom CO2-avgiften og derved ekstra kostnader med å bruke gass. Da ble bransjen plutselig for. Vi kan dermed konstatere at to virkemidler, begge med bakgrunn i Paris-avtalen, bidrar til store utslippsøkninger. Det ene er CO2-avgiften, det andre er nasjonsopportunismen. Hvis avtalen også lar nasjonene utelate store klimautslipp fra regnskapene, kan man undres over hva FN driver med?

Elektrifisering av norsk sokkel bidrar til: Unødvendige investeringer på 50-60 mrd kroner for å forårsake meget store, globale klimautslipp og unødvendig (og derved klimafiendtlig) utbygging av elektrisk kraft i Norge på 14 TWh. Det er altså fullstendig meningsløst å elektrifisere norsk sokkel. Equinors direktør for denne saken har tittelen «bærekraftdirektør». Det er misvisende. Så lenge bedriften jobber for elektrifisering vil «merutslippsdirektør» være mer dekkende.