Støre kom 8. august med en industri- og kraftpakke for oss her nord som han presenterte som viktig for klimakutt og sikkerhetspolitikk, uten vindkraft mener AP at kysten vil avfolkes. Elektrifisering av Melkøya, 420 kV linjer og vindkraft på fjell og vidder og gamle fiskebanker og med dialog og sameksistens som trylleord, er Fosen-dommen gjemt og glemt. Nå kan vi forvente utredninger, forhåndstiltredelse og ekspropriasjon, områderegulering, rask saksbehandling og utbygging på løpende bånd.

Mange er rasende, mange er redde – med god grunn. Nye medlemmer har strømmet til Motvind. Lokale lag i Senterpartiet er i harnisk. Kraftbransjen og tilkarringsaktørenegnir seg i hendene, nå regner de med å få alt de peker på. Også yrkespolitikere er storfornøyde.

Kritikken kom momentant, det har kokt i spalter og sosiale media på alle kanter. I en meningsmåling sa hele 2 av 3 i nord nei til pakken. Store avstander, lavt folketall, velvillige politikere og snill presse, det blir kanskje ikke så enkelt å gi bort land og vann i nord likevel! Rabalderet har vært så massivt og støyende at det demrer for AP at de har forregna seg. Til nå har nok ledelsen basert sin forståelse av nord på signaler fra yrkespolitikere og kraftbransje. Som Skjalg Fjellheim skriver i kommentaren Elektrisk motvind 21. august; med Melkøy-pakken har regjeringa lyktes med å mobilisere en koalisjon de neppe hadde sett for seg. Vi kan nok vente noen besøk og sjarmoffensiver her nord fram til valget.

Vedum og Skjæran var på Husøydagan på Senja lørdag 19. Torsdag 17. var statsråd Aasland på Nordkyn, og fredag 18. besøkte han Berlevåg. La oss se litt på de små fiskeværene. For her har selskap fra inn- og utland planer som vil få store samfunnsmessige konsekvenser, ja faktisk av internasjonal konsekvens.

Aasland, Ap og Nordkyn

Statkraft sitt vindkraftanlegg på Gartefjellet i Kjøllefjord blei åpna i 2006. Trass i at anlegget dominerer landskapet innenforikoniske Finnkjerka, bidrar det ikke for forsyningssikkerheteni fiskeværene. På Nordkyn er det planlagt femvindkraftanlegg, på størrelse med Davvi-prosjektet. Ordfører Sigurd Rafaelsen i Lebesby er en lydig AP mann som ser det å legge til rette for mer kraft som sin fremste oppgave.

Mange frykter for sin kjære natur, men i små lokalsamfunn kan det å stå fram med protester bli slått hardt ned på og straffa. Torsdag var første gang har med motforestillingermarkerte seg offentlig, og i regn og sur vind kom de fra Dyfjord, Kjøllefjord, Hopsfjorden og Mehamn. HosDavviSiida var Aasland på besøk med media. Andre reineiere kom til Kjøllefjord der Lebesby Høyre flokka seg om statsråden.

Les også

Fosen i dag – her i morgen?

Hva med Aasland, Ap og Berlevåg?

Berlevåg har vært Aps og Høyres Fornybar-eventyr i nord, og ordfører Rolf Laupstad (Ap) holder foredrag på konferanserlandet rundt. Eventyret er i realiteten en dokumentasjon på hvordan det Grønne skifte medfører gigantisk sløsing med natur, energi og penger.

Rákkočearro vindkraftverk bygges ikke for forsyningssikkerhet, anlegget skal kombineres medproduksjon av hydrogen som er en uhyrlig sløsing med kraftder 70 % av krafta forsvinner i prosessen. Med ustabil vindkraft, trenger de 420 kV linja med tilførsel av stabil vannkraft for at det overhode skal være mulig med «kraftintensiv» produksjon.

Multiconsult AS sier i sine utredninger at her er ingen naturverdier å ta vare på. Hvordan kan de finne på å skrive noe slikt? Les videre

Trinn I og II i vindkraftanlegget er bygd i nedslagsfeltet til Berlevågs eneste drikkevannsanlegg og til Storelva-Rákkojohkka. I Storelva har Berlevåg JFF gjennom år medhardt arbeid klart å berge den utrydningstrua sjørøyebestandenog få en laksebestand i god vekst. Berlevåg havn er bygd i utløpet av Storelva. Ap vil nå flatsprenge Revnes-halvøya og fylle ut halve elveutløpet for å etablere hydrogenfabrikk!

Trinn III som var planlagt mot Tanafjorden i indrefileten av sommerbeitene for reindrifta, søkes nå omlokalisert – enda nærmere vannverket.

Berlevåg JFF og Storelva er med i et internasjonalt utviklingsprosjekt om naturovervåkning og kunstig intelligens. Berlevåg JFF har satt Berlevåg og Varangerhalvøya på kartet. I sommer har presse fra inn- og utland besøkt Berlevåg. Potensialet med kompetansearbeidsplasser i naturforvaltning er stort. Politisk ledelse har ikke vist pionerarbeidet noen interesse og har ikke besøkt elva i sommer.

Aasland besøkte verken Rákkonjárga reinbeitedistrikt eller Berlevåg JFF, kun hydrogenlokalet og vindkraftanlegget til Varangerkraft AS.

Les også

Lag på lag av løgn

Gravemaskiner og dynamitt versus reint vann?

Motvind Nord skrev i februar 2021 til Berlevåg kommune, Mattilsynet og NVE/OED om drikkevatn og overvåkning av eventuelle giftige stoffer fra LEE. Tina Bru (H), som var statsråd i OED, ga etter samråd med AP i juni 2021 Varangerkraft utsatt frist til ut 2026. Ho burde avslått søknaden og hindra skandalen. 2 år og 6 md. seinere har vi fortsatt ikke fått svar fra noen. Så vidt vites er det ikke satt i gang overvåkning av giftige stoffer, unntatt prøver Berlevåg JFF tar på frivillig basis.

Imens drønner trailerne med tusenvis av tonn flott fersk fisk fra havet over grensa og ned til Europa.

Reint drikkevatn er en menneskerett, og for fiskevær som driver med eksport av fisk fra matfatet ute i havet, er reint vatn kritisk. Ikke minst for omdømmet! Det er mange grunner til at vindkraft bør stanses, i Berlevåg bør hensynet til drikkevatnet aleine være grunn god nok.

Elektrifisering av Melkøya har ikke samfunnsmessige konsekvenser av betydning for Finnmark

Dette sa faktisk Aasland i Stortinget i vinter, og derfor har regjeringa ikke lagt fram elektrifisering av Melkøya eller andre tiltak i pakken for Stortinget. Dette er Norge i dag.

Folketallet i fiskeværene og kystkommunene er halvert. Dette skyldes at politikerne de siste 30 år med nye systemer med kvoter og konsesjoner har latt fisken overføres til store selskap i sør. Det meste av fisken fra kysten i nord eksporteres ubearbeidet til Europa. Med Ap-politikk.

Nå vil Ap også ta vannkrafta i nord til energifabrikken Melkøya og pepre naturen i Troms og Finnmark med ustabil vindkraft og kraftsløsende hydrogenfabrikker. Har Ap sin Melkøy-pakke ikke store samfunnsmessige konsekvenser? Virkelig?

Hvem kan velgerne stole på?

Demokrati i små utarmede kommuner er ikke enkelt når de presses til å gå for å endre omgivelsene og folks hverdag dramatisk. I Berlevåg er det kun to partilister; Ap og SV. SV er skeptisk til vindkraft, AP vil peise på, uten grenser. Valget i Berlevåg bør være lett. I Lebesby er det fire lister, og der vil nok Sp og SV få stemmer fra de som vil stanse spekulasjon. I Gamvik er det med fem lister, likevel finnes ingen reelle listealternativer for de som ikke ønsker vindkraft.

Natur, energi, drikkevatn og strømpriser – nå trenger vi tillitsvalgte med rak rygg og klare hoder, både i kommunestyre og i fylkesting. Ikke la dere lure av de som sier vi må utrede.
Stem på noen dere kan stole på. Årets valg handler om JA eller NEI til vindkraft.

Aktuelle lenker

To av tre sier nei til elektrifisering av Melkøya

En elektrisk motvind

Aasland om regjeringens kraftpakke: – Sikreste måte å hindre prishopp på strøm

Folketallet mer enn halvert: Mener vind er eneste redning, men møter motstand

Raggovidda / Rákkočearro vindkraftverk – stunt i særklasse!